Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 63 NitraTel.číslo - ústredňa  037/6524 501, 6560411
FAX:                  037/6560457, 6560464 -epidemiológia
E - mail :               nr.sekretariat@uvzsr.sk


IČO: 17336031
DIČ: 2021205208


Novinky