Novinky
Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 30.11.2020 12:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 10:14
Dňa 3.12.2020 je v čase od 7:30 do 15:00 plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. Z tohoto dôvodu je dočasne prerušená prevádzka v podateľni aj v pokladni.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 10:14
Dňa 3.12.2020 je v čase od 7:30 do 15:00 plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. Z tohoto dôvodu je dočasne prerušená prevádzka na príjme vzoriek.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 17
Vyhláška vlády čiastka 17

Tu nájdete o otvorení mobilného odberného miesta v Nitre
Pridané: 24.11.2020 11:43
Mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie
RÚVZ so sídlom v Nitre zriadilo vo svojom sídle mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie a samotný odber začne vykonávať dňom 25.11.2020. Testovanie sa bude vykonávať pravidelne v pondelok a v stredu a to v čase od 8,00 – 11,00 hod.
( pre záujemcov doplňujúca informácia : registrácia a odber je na Damborského 15, vydávanie certifikátov - Štefánikova 58 ).

Tu nájdete informácie o radone
Pridané: 23.11.2020 14:10
Prieskum výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch
RÚVZ Nitra Vás chce touto cestou informovať o prieskume výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch, ktorý sa bude na území SR realizovať najbližšie roky. V súvislosti s prieskumom Vám chceme dať do pozornosti dotazník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zameraný na radónovú problematiku. Z poverenia Úradu verejného zdravotníctva SR, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie a distribúciu tohto dotazníka medzi čo najširší okruh ľudí (rodinu, priateľov, známych,…). Je potrebné, aby dotazník vyplnilo čo najviac ľudí, a aby bol vyplnený kompletne, aby bolo možné spraviť relevantné výstupy, preto oceníme každé zdieľanie a pomoc. Ďakujeme za spoluprácu.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.11.2020 07:13
Usmernenie HH SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) OSIO/791/ 119830 /2020

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 19.11.2020 11:53
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.11.2020 7:09
Odberné miesto na antigénové testy
Odberné miesto na antigénové testy

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.11.2020 13:30
PORADŇA HIV - ZMENA
RÚVZ so sídlom v Nitre oznamuje, že až do odvolania núdzového stavu sa nebudú vykonávať odbery krvi na HIV.
Konzultácie sú možné iba telefonicky.

Tu nájdete výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb
Aktualizované: 9.11.2020 10:56
Verejné obstarávanie - predkladanie ponúk
Tu nájdete aktuálne výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.11.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 12
Vyhláška vlády čiastka 12

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 11
Vyhláška vlády čiastka 11

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.10.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.10.2020 10:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 43. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.10.2020 7:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.10.2020 06:58
Chrípka - Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021
Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 9.10.2020 11:15
R O Z H O D N U T I E
zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti a zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach .....

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.10.2020 9:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 2.10.2020 12:09
Informačný list k ochrane osobných údajov voličov
Informačný list k poskytnutiu osobných údajov osôb starších ako 18 rokov vedených v rámci územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 3. októbra 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, a to na žiadosť obce v danom obvode, v ktorej sa predmetné voľby budú konať.
Novinky