Novinky
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 26.2.2021 10:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 24.02.2021 07:40
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.2.2021 10:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 12.02.2021 08:05
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.2.2021 07:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 5. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 11.1.2021 06:14
Dňa 11.1.2021 sa opäť môžete dať otestovať na antigénovom odbernom mieste v priestoroch RÚVZ Nitra. Testovanie bude vykonávané každý pondelok a stredu od 8.00 - 11.00 hod.

Tu nájdete čiastku  3/2021
Pridané: 8.1.2021 15:43
Vyhláška vlády čiastka 3/2021
Vyhláška vlády čiastka 3/2021
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra

Tu nájdete čiastku sivester2020
Pridané: 31.12.2020 010:43
Výzva - Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších
Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších

Tu nájdete čiastku 36/2020
Pridané: 31.12.2020 06:43
Vyhláška vlády čiastka 36
Vyhláška vlády čiastka 36

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.12.2020 09:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete čiastku 33/2020
Pridané: 28.12.2020 10:03
Vyhláška vlády čiastka 33
Vyhláška vlády čiastka 33

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 21.12.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 29
Vyhláška vlády čiastka 29

Tu nájdete informácie o výskyte Covid-19.
Pridané: 17.12.2020 10:33
Overenie výsledku testu
Kde a ako si môžem overiť výsledok testu na COVID-19

Tu nájdete informácie o výskyte Covid-19.
Pridané: 15.12.2020 09:33
Mali ste pozitívny výsledok testu?
Mali ste pozitívny výsledok testu? Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.12.2020 07:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 50. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.12.2020 06:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň boja proti AIDS
Pridané: 1.12.2020 11:53
Svetový deň boja proti AIDS
Vo svete aj na Slovensku si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Rezort zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť prevencie. Čím skôr sa ochorenie podchytí, tým je liečba efektívnejšia. Skoré odhalenie zabráni šíreniu v populácii. Dôležitá je spolupráca krajín sveta v boji proti ochoreniu. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS zomrelo na Slovensku na toto ochorenie 75 ľudí.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.11.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 30.11.2020 12:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 10:14
Dňa 3.12.2020 je v čase od 7:30 do 15:00 plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. Z tohoto dôvodu je dočasne prerušená prevádzka na príjme vzoriek.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 17
Vyhláška vlády čiastka 17

Tu nájdete o otvorení mobilného odberného miesta v Nitre
Pridané: 24.11.2020 11:43
Mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie
RÚVZ so sídlom v Nitre zriadilo vo svojom sídle mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie a samotný odber začne vykonávať dňom 25.11.2020. Testovanie sa bude vykonávať pravidelne v pondelok a v stredu a to v čase od 8,00 – 11,00 hod.
( pre záujemcov doplňujúca informácia : registrácia a odber je na Damborského 15, vydávanie certifikátov - Štefánikova 58 ).

Tu nájdete informácie o radone
Pridané: 23.11.2020 14:10
Prieskum výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch
RÚVZ Nitra Vás chce touto cestou informovať o prieskume výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch, ktorý sa bude na území SR realizovať najbližšie roky. V súvislosti s prieskumom Vám chceme dať do pozornosti dotazník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zameraný na radónovú problematiku. Z poverenia Úradu verejného zdravotníctva SR, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie a distribúciu tohto dotazníka medzi čo najširší okruh ľudí (rodinu, priateľov, známych,…). Je potrebné, aby dotazník vyplnilo čo najviac ľudí, a aby bol vyplnený kompletne, aby bolo možné spraviť relevantné výstupy, preto oceníme každé zdieľanie a pomoc. Ďakujeme za spoluprácu.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.11.2020 07:13
Usmernenie HH SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) OSIO/791/ 119830 /2020

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 19.11.2020 11:53
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.11.2020 7:09
Odberné miesto na antigénové testy
Odberné miesto na antigénové testy

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.11.2020 13:30
PORADŇA HIV - ZMENA
RÚVZ so sídlom v Nitre oznamuje, že až do odvolania núdzového stavu sa nebudú vykonávať odbery krvi na HIV.
Konzultácie sú možné iba telefonicky.

Tu nájdete výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb
Aktualizované: 9.11.2020 10:56
Verejné obstarávanie - predkladanie ponúk
Tu nájdete aktuálne výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.11.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 12
Vyhláška vlády čiastka 12

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 11
Vyhláška vlády čiastka 11

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.10.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.10.2020 10:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 43. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.10.2020 7:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.10.2020 06:58
Chrípka - Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021
Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 9.10.2020 11:15
R O Z H O D N U T I E
zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti a zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach .....

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.10.2020 9:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 2.10.2020 12:09
Informačný list k ochrane osobných údajov voličov
Informačný list k poskytnutiu osobných údajov osôb starších ako 18 rokov vedených v rámci územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 3. októbra 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, a to na žiadosť obce v danom obvode, v ktorej sa predmetné voľby budú konať.
Novinky