Novinky Nový portál UVZSR

Tu nájdete Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov
Pridané: 10.7.2021 15:21
Zdravé leto 2023: Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov
Dovolenkové obdobie a cestovanie môžu okrem príjemných zážitkov priniesť pri nedostatočnej prevencii aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto cestovateľom pred cestou do zahraničia odporúča riadiť sa nasledovnými zásadami:


Tu nájdete Letný manuál prevencie počas horúčav
Pridané: 03.7.2021 15:21
Zdravé leto 2023: Veľký manuál letných horúčav
Vysoké vonkajšie teploty počas leta predstavujú riziko prakticky pre každého. Prinášajú rad zdravotných rizík ako prehriatie organizmu, zdravotné komplikácie v podobe zvýšenej telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme následky horúčav vo veľkej miere eliminovať.


Tu nájdete súťaž Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog 
a nezákonnému obchodovaniu s nimi  -   26. jún 2023
Pridané: 20.06.2023 15:35
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún 2023
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, si každoročne od roku 1987 pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. 26.jún bol vyhlásený za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako spôsob odhodlania posilniť činnosť a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je medzinárodná spoločnosť bez drogových závislostí.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.06.2023 15:14
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 24.kal. týždeň 2023.
Od januára 2023, žiadame lekárov o hlásenie ARO a CHPO na regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy v piatok do 14:00.
Tu nájdete súťaž Dni zdravia pre zamestnancov fi. Landrover Jaguár – záverečná správa.
Pridané: 05.06.2023 08:35
„Dni zdravia“ pre zamestnancov fi. Landrover Jaguár – záverečná správa.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. zorganizovali podujatie „Dni zdravia“ pre zamestnancov závodu Landrover – Jaguár v Nitre, ktoré sa konali v dňoch od 22.5.2023 – 26.5.2023. . Na predmetnej akcii participovali aj študenti z katedry vedeckej výživy ľudí SPU Nitra, ako aj študenti z Trnavskej univerzity v Trnave z katedry verejného zdravotníctva.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 24.05.2023 14:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2023
Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, X. ročník celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“. Chceme motivovať ľudí, aby mali viac pohybu, pretože tak si môžu podporiť zdravie, zlepšiť zdravotný stav a predchádzať chronickým ochoreniam. Kampaň vyhlasujeme pri príležitosti Svetového dňa – „Pohybom ku zdraviu,“ ktorý si každoročne pripomíname 10. mája. Do kampane sa môžete zapojiť od 15. mája 2023 do 6. augusta 2023.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Pridané: 24.05.2023 12:57
SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU - 31.máj 2023
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname v stredu, 31. mája, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre širokú verejnosť - Deň otvorených dverí v poradni zdravia

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Pridané: 19.04.2023 15:57
Európsky imunizačný týždeň (EIW) 23. - 29. 4. 2023
Motto: „Prevent Protect Immunize / Predchádzať Chrániť Očkovať“
V roku 2023 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa. Kampaň EIW 2023 bude prebiehať v dňoch od 23. do 29. apríla 2023.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Pridané: 05.04.2023 12:57
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - 7.apríl 2023
Motto: „Zdravie pre všetkých“
Svetová zdravotnícka organizácia oslávi 7. apríla 2023 Svetový deň zdravia - svoje 75. výročie.
V roku 1948 sa krajiny sveta spojili a založili WHO, aby podporovala zdravie, udržiavala svet v bezpečí a slúžila zraniteľným – takže každý a všade môže dosiahnuť najvyššiu úroveň zdravia a pohody.

Tu nájdete TÝŽDEŇ MOZGU
Pridané: 05.04.2023 12:15
VÍŤAZ KRAJSKÉHO KOLA - VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE - SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2023
Do krajského kola Celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorú vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky postúpili výtvarné diela z 5 okresov Nitrianskeho kraja (Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno a Topoľčany).

Tu nájdete TÝŽDEŇ MOZGU
Pridané: 31.03.2023 12:15
VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE - SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2023
Do regionálneho kola Celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorú vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zapojilo za Nitriansky región (okres Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) celkovo 16 základných škôl.

Tu nájdete Svetový deň vody 2023
Pridané: 23.03.2023 08:15
SVETOVÝ DEŇ VODY- 22. marec
V tomto roku si opäť v kalendári pripomíname Svetový deň vody. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2023 sa stala téma „Urýchlená zmena“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 robil 21.marca 2023 t.j. utorok v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonával pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Výsledky nájdete nižšie.

Tu nájdete TÝŽDEŇ MOZGU
Pridané: 10.03.2023 15:15
TÝŽDEŇ MOZGU (13. - 19. marec 2023):
Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“
Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Tu nájdete Svetový deň proti rakovine
Pridané: 02.03.2023 10:15
SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 4.3.2023
Obezita je celosvetovo na vzostupe, pričom sa predpokladá, že do roku 2030 bude s touto chorobou žiť až 1 miliarda ľudí. Napriek rozsahu tejto epidémie je úsilie o jej riešenie náročné kvôli mylným predstavám o obezite a úlohe, ktorú zohráva v zdraví človeka.

Tu nájdete Svetový deň proti rakovine
Pridané: 01.02.2023 9:12
Svetový deň proti rakovine - 4. február 2023
Aj tento rok si 4.februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý v roku 2002 vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Jej cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o rakovine, jej príčinách, príznakoch, liečbe a tiež upriamenie pozornosti na dôležitosť prevencie nádorových ochorení.

Pridané: 23.1.2023 9:55
RÚVZ Nitra hľadá nových pracovníkov
Viac sa dozvieš kliknutím na odkaz dolu.Nájdeš tu voľné pozície a video pre nových uchádzačov.


Tu nájdete Upozornenie pre prevádzkovateľov kúpaliska:
Pridané: 12.01.2023 15:42
Upozornenie pre prevádzkovateľov kúpaliska:
Od 12.1.2023 novelou zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na nasledovné zmeny:
Tu nájdete Upozornenie pre dodávateľov pitnej vody
Pridané: 12.01.2023 15:40
Upozornenie pre dodávateľov pitnej vody
Od 12.1.2023 novelou zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na nasledovné zmeny:
Tu nájdete Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
Pridané: 12.01.2023 13:42
Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
I n f o r m á c i a pre zamestnávateľov a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby (SZČO) v súvislosti s novelou zákona č. 355/2007 Z. z., účinnou od 12. januára 2023
Tu nájdete Svetový deň boja proti AIDS
Pridané: 30.11.2022 11:12
Svetový deň boja proti AIDS - 1. december
Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Podujatia, aktivity, informácie na weboch a sociálnych sieťach plné solidarity a podpory budú viditeľné na celom svete.

Tu nájdete Svetový deň diabetu 14.11.2022
Pridané: 15.11.2022 11:12
Svetový deň diabetu 14.11.2022
Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu si ľudia pripomínajú 14. novembra, lebo v roku 1891 sa v tomto dni narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. „Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) oslavuje od roku 1991.

Tu nájdete oznámenie.
Pridané: 2.11.2022 12:06
Oznámenie – porucha elektrónového mikroskopu.
V období od 1.10.2022 sa v NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov kvôli poruche elektrónového mikroskopu nevykonávajú analýzy vzoriek ovzdušia a materiálu pre ukazovatele anorganických vláknitých častíc. Od 1.11.2022 sa nevykonávajú ani odbery vzoriek ovzdušia vo vnútornom prostredí budov. Z dôvodu poruchového stavu elektrónového mikroskopu sa nebudú prijímať na vyhodnotenie žiadne vzorky. Vzniknutú situáciu RÚVZ so sídlom v Nitre rieši, avšak nemôžeme zaručiť, že v blízkej dobe dôjde k náprave.
Za pochopenie ďakujeme.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.10.2022 07:29
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 43.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete oznámenie.
Pridané: 5.10.2022 09:06
Oznámenie.
V období od 1.10.2022 až do odvolania sa v NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov kvôli poruche elektrónového mikroskopu nevykonávajú analýzy vzoriek ovzdušia a materiálu pre ukazovatele anorganických vláknitých častíc. Vzorky pre daný ukazovateľ sú zhromažďované v NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so sídlom v Nitre. Po oprave prístroja budú vzorky analyzované a vyhodnotené. O ukončení analýz bude zákazník informovaný zaslaním faktúry za vykonané analýzy.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Pridané: 04.10.2022 12:50
10.október 2022 - SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Dňa 10.októbra si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Svetová federácia pre duševné zdravie (WFMH) pre rok 2022 stanovila na základe verejného hlasovania hlavnú tému tohto dňa:
„Urobme z duševného zdravia well-beingu globálnu prioritu pre všetkých“
Tu nájdete Medzinárodný deň starších
Pridané: 29.9.2022 12:18
1.október 2022 - Medzinárodný deň starších
V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1.október za „Medzinárodný deň starších ľudí“. V súvislosti s „Medzinárodným dňom starších ľudí“ pozývame seniorov na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa bude konať dňa 3. októbra 2012 (v pondelok) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na Štefánikovej ul.č. 58 (historická vila vedľa parkoviska COOP Jednota) na oddelení Podpory zdravia (prízemie).
Tu nájdete Sklenený pohár Jungle Summer s obsahom kadmia a olova
Pridané: 5.9.2022 09:52
Sklenený pohár Jungle Summer s obsahom kadmia a olova
Oznámenie o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 2.09.2022 15:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 35.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Kúpaliská 30. týždeň 2022
Pridané: 12.8.2022 12:52
Zdravé leto
Stav monitorovania letných kúpalísk v letnej sezóne 2022 za okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce v 32. kalendárnom týždni.

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v rámci monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru pre kúpaciu sezónu 2022 vykonali odbery bazénových vôd v 32. kalendárnom týždni
Kúpaliská

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 05.08.2022 13:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Kúpaliská 30. týždeň 2022
Pridané: 1.8.2022 14:15
Zdravé leto
Stav monitorovania letných kúpalísk v letnej sezóne 2022 za okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce v 30 kalendárnom týždni.

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v rámci monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru pre kúpaciu sezónu 2022 vykonali odbery bazénových vôd v 30. kalendárnom týždni
Kúpaliská

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.07.2022 10:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 29.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.07.2022 12:24
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.07.2022 11:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 27.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Zdravé leto
Pridané: 7.7.2022 14:15
Zdravé leto
Chráňte sa pred slnečným žiarením.

Odraďte komáre a kliešte
Zdravé leto - leták

Tu nájdete Črevné nákazy
Pridané: 7.7.2022 14:15
Črevné nákazy
Pozor na črevné nákazy
Črevné nákazy - leták

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 01.07.2022 10:41
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Stav monitorovania letných kúpalísk v kúpacej sezóne 2022 za okres Nitra, Šaľa,
Zlaté Moravce
Pridané: 28.6.2022 09:38
Stav monitorovania letných kúpalísk v kúpacej sezóne 2022 za okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce.
RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečuje kontrolu a sledovanie vody na kúpanie počas kúpacej sezóny 2022 v súlade so stanovenými pokynmi hlavného hygienika SR pre monitoring a výkon štátneho zdravotného dozoru pre kúpaciu sezónu 2022


Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.6.2022 15:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 24.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!
Pridané: 13.6.2022 15:47
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!
Bazény sú čisté najmä vtedy, ak ste čistotní Vy!

Pobyt v bazénoch - plávanie, či kúpanie patrí k najoblúbenejším voľnočasovým aktivitám. Napriek zdokonaľovaniu technológií na úpravu vody na kúpanie sú bazény aj miestom potenciálneho šírenia ochorení.

Tu nájdete informáciu nová vyhláška k prekrytiu dýchacích ciest.
Pridané: 10.6.2022 08:26
Nová vyhláška k prekrytiu dýchacích ciest.
Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách. Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí (s výnimkou zdravotníckych priestorov, či zariadení sociálnych služieb, ak ste zamestnanec či návštevník; tu je respirátor povinný)“.
Nová vyhláška k prekrytiu dýchacích ciest

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.6.2022 11:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 22.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Tlačovú správu k opičím kiahňam
Pridané: 2.3.2022 10:52
Tlačová správa k opičím kiahňam
Tlačová správa k opičím kiahňam

Tu nájdete informáciu o svetovom dni hypertenzie
Pridané: 16.5.2022 10:26
17. máj - Svetový deň hypertenzie 2022
Cieľom medzinárodného osvetového dňa je verejnosti priblížiť význam hypertenzie a jej závažných zdravotných komplikácií a poskytnúť informácie o tom, ako predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. Tento rok sa Svetový deň hypertenzie zameriava na tému „Zmerajte si správne krvný tlak, kontrolujte si ho, a žite dlhšie!“.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.5.2022 9:36
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 19.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov
Pridané: 2.5.2022 11:17
Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov
Aktivita kliešťov narastá, tento rok sme ich zaznamenali už vo februári. Myslite na dovolenke a pri pobyte v prírode na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území zvážte aj možnosť očkovania, ktoré dôrazne odporúčame najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom hlásených prípadov KE (Banskobystrický, Žilinský kraj).
Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov

Tu nájdete Svetový imunizačný týždeň 2022
Pridané: 27.4.2022 09:17
Svetový imunizačný týždeň 2022
Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál.
Svetový imunizačný týždeň 2022

Tu nájdete Očkovanie v Slovenskej republike
Pridané: 27.4.2022 09:17
Očkovanie v Slovenskej republike
Očkovanie bolo v Slovenskej republike zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia, odkedy do imunizačného programu zavádzame nové druhy očkovania. Jednotným imunizačným programom sa očkovanie v Slovenskej republike riadi od roku 1986. Cieľom Národného imunizačného programu je eliminovať až eradikovať výskyt prenosných chorôb dôsledným zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých.
Očkovanie v Slovenskej republike

Tu nájdete Vražedná kombinácia  respiračných ochorení
Pridané: 25.4.2022 07:17
Vražedná kombinácia respiračných ochorení
Akútne respiračné ochorenia sú prenášané vzduchom (kvapôčkovou infekciou) alebo infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. U ľudí nad 65 rokov sú infekcie dolných dýchacích ciest (okrem ochorenia COVID-19) štvrtou najčastejšou príčinou smrti a ročne kvôli nim zomrie na Slovensku viac ako 2 600 ľudí.
Vražedná kombinácia respiračných ochorení

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Pridané: 22.4.2022 10:17
Európsky imunizačný týždeň (EIW)
V roku 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie už 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa. Témou tohto ročníka je slogan „Long Life for All“ - „Dlhý život pre všetkých“. Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k očkovacím látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví.
Európsky imunizačný týždeň (EIW)

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.4.2022 10:16
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 16.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.4.2022 10:26
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.4.2022 10:26
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 14.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Svetový deň zdravia
Pridané: 5.4.2022 13:00
7.4.2022 Svetový deň zdravia
Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 1.4.2022 10:47
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete výsledky prinesených vôd
Pridané: 22.03.2022 15:08
22. marec - SVETOVÝ DEŇ VODY - výsledky prinesených vôd
Výsledky sa týkajú iba vyšetrovaných ukazovateľov, nevzťahujú sa na vodu ako celok. Ak výsledok vyhovuje v daných ukazovateľoch (dusičnany, dusitany) to ešte neznamená, že voda je vhodná na pitné účely. Na to je potrebná ďalšia analýza aspoň v minimálnom rozsahu podľa Vyhlášky č.247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,....atď
Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ VODY 22. marec
Pridané: 16.3.2022 07:47
SVETOVÝ DEŇ VODY 22. marec
V tomto roku si opäť v kalendári pripomíname Svetový deň vody. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2022 sa stala téma „Podzemná voda“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude 22.marca 2022 t.j. utorok v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na centrálnom príjme vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zber vzoriek na bezplatné orientačné vyšetrenie. Orientačné vyšetrenie bude vykonané N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Potrebné je priniesť cca 1/4 litra vody......
Svetový deň vody
Podzemná voda - zvideteľniť neviditeľné

Tu nájdete TÝŽDEŇ MOZGU
Pridané: 11.3.2022 15:52
TÝŽDEŇ MOZGU 14. do 20. marca 2022
Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.
Tu nájdete Prosím, sledujte stránku SČK
Pridané: 2.3.2022 10:52
Prosím, sledujte stránku SČK
Prosím, sledujte stránku SČK: https://redcross.sk/ukrajina/, kde sa aktualizujú požiadavky a potreby. Ľudia tam nájdu informácie ako pomôcť finančne, materiálne, dobrovoľnícky či ako je to s darovaním krvi (Slovenský Červený kríž organizuje mobilné odbery pre všetkých občanov, ktorí krv potrebujú) ,príp. ubytovaním (je to v kompetencii MV SR, na webe uvádzame email, na ktorý je možné sa prihlásiť).
Prosím, sledujte stránku SČK

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 11.2.2022 08:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Kontrola očkovania 2021
Pridané: 10.2.2022 07:52
Výsledky kontroly očkovania v Nitrianskom kraji k 31.8.2021
Kontrola očkovania bola vykonaná v zmysle usmernenia Hlavného hygienika Slovenskej republiky zo dňa 31. 8. 2021
Kontrola očkovania 2021

Tu nájdete ZÁKLADNÉ OČKOVANIE tabuľky NR kraj
Pridané: 10.2.2022 07:52
ZÁKLADNÉ OČKOVANIE - tabuľky
ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM NÁKAZÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2021 V SR
ZÁKLADNÉ OČKOVANIE tabuľky NR kraj

Tu nájdete Informačný materiál základných požiadaviek na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie .
Pridané: 1.2.2022 7:30
Informačný materiál základných požiadaviek na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie

Informačný materiál základných požiadaviek na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek), s prepojením na zoznam schválených národných príručiek dostupných na portáli Európskej komisie

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.1.2022 08:12
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 4.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 25.1.2022 08:12
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 3.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 25.1.2022 7:40
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.1.2022 09:12
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 1.kal. týždeň 2022. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Tretia dávka
Pridané: 31.12.2021 10:52
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby a posilňovacej dávky vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby a posilňovacej dávky vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19
Tretia dávka usmernenie

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.12.2021 09:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52.kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.12.2021 08:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51.kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 21.12.2021 12:40
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.12.2021 07:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete 286_VYHLÁŠKA
Pridané: 8.12.2021 07:42
286 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
286_VYHLÁŠKA

Tu nájdete Stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre
Pridané: 8.12.2021 07:42
Stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre k prerušeniu prezenčného vzdelávania na školách v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len RÚVZ v Nitre) od 02.09.2021, t.j. od začiatku aktuálneho školského roka do dnešného dňa, t.j. do 07.12.2021 individuálne zabezpečoval nepretržite 7 dní v týždni opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení COVID-19 v jednotlivých školách a školských zariadeniach vo svojom územnom obvode – v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce....
Stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.12.2021 07:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete zrušenie termínu skúšky
Pridané: 25.11.2021 14:52
Podateľňa zatvorená
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ NR“) týmto oznamuje, že počas platnosti núdzového stavu vyhláseného Uznesením vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, bude podateľňa zatvorená a RÚVZ NR bude prijímať a vybavovať podania podané iba formou poštového podniku, alebo elektronicky cez portál slovensko.sk.

Tu nájdete zrušenie termínu skúšky
Pridané: 25.11.2021 14:10
Zrušenie termínu skúšky
Zrušenie termínu skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických činností pri práci s ľudským telom, v úpravovniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách, pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, na prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby, ktoré sa mali konať dňa 03.12.2021.
Zrušenie termínu je na základe Nariadenia vlády SR o vyhlásení núdzového stavu.

Tu nájdete Informácia k vyhláškam ÚVZ
Pridané: 20.11.2021 14:50
Informácia k vyhláškam ÚVZ
Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od pondelka 22.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia)
Informácia k vyhláškam ÚVZ

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.11.2021 12:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.10.2021 9:56
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 41 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete Korekcia hodnotenia okresu Nitra pre 42 k.t.
Pridané: 13.10.2021 10:30
Korekcia hodnotenia okresu Nitra pre 42 k.t.
Oprava prvého bodu textu:
7 dňová aktuálna incidencia v 40. kt. Je 57/100 000. V 39 k.t. to bolo 45/100000 obyvateľov, čo je nárast o 26 %
Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ UMÝVANIA RÚK
Pridané: 13.10.2021 10:30
20.10.2021 - SVETOVÝ DEŇ UMÝVANIA RÚK
Heslo tohtoročnej kampane znie „Sekundy zachraňujú životy - umývajte si ruky!“. Tohoročný Svetový deň hygieny rúk upozorňuje na význam dôkladnej hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú denne v kontakte s najzraniteľnejšími skupinami osôb. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení až 80% infekcií sa prenáša neumytými rukami.
Tu nájdete SENIORI A COVID-19   -   ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
Pridané: 12.10.2021 15:00
SENIORI A COVID-19 - ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
COVID-19 je infekčné ochorenie prenášané novým koronavírusom - („co“ znamená Corona, „vi“ znamená vírus a „d“ znamená ochorenie v anglickom jazyku, 19 značí rok prvého výskytu ochorenia). Koronavírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Prenáša sa buď vdýchnutím alebo dotykom špinavých povrchov a následným prenesením rukami.
Heslo: „Starostlivosť o duševné zdravie pre všetkých: urobme to realitou“.
SENIORI A COVID-19 - ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

Tu nájdete Svetový deň osteoporózy
Pridané: 12.10.2021 14:50
Svetový deň osteoporózy
Heslo pre rok 2021: Urobte kroky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť dobré zdravie kostí ! 20.október 2021 Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo zákonite vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k ich zvýšenej lámavosti. Osteoporóza = epidémia tretieho tisícročia
Svetový deň osteoporózy
Svetový deň osteoporózy - leták

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 10. OKTÓBER 2021
Pridané: 8.10.2021 11:00
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 10. OKTÓBER 2021
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 10. OKTÓBER 2021
Heslo: „Starostlivosť o duševné zdravie pre všetkých: urobme to realitou“.
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 10. OKTÓBER 2021

Tu nájdete Obmedzenia usporadúvania hromadných podujatí
Pridané: 6.10.2021 14:00
Obmedzenia usporadúvania hromadných podujatí, svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí
Obmedzenia usporadúvania hromadných podujatí, svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania (ku ktorým patria aj diskotéky) v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa v zmysle COVID AUTOMAT-u.
Obmedzenia(PDF)

Tu nájdete TS_besnota
Pridané: 1.10.2021 9:30
Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia
Svetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote.
Besnota - Tlačová správa (PDF)

Tu nájdete TS_Kontroly
Pridané: 1.10.2021 9:30
Epidemiologická situácia sa zhoršuje, posilňujeme kontroly
Regionálne úrady verejného zdravotníctva spoločne s políciou zintenzívňujú pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení vyplývajúcich z platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
Kontroly - Tlačová správa (PDF)

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 1.10.2021 9:28
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.
Tu nájdete OPATRENIA COVID-19
Pridané: 20.9.2021 9:00
OPATRENIA COVID-19
OPATRENIA PLATNÉ V ZELENÝCH, ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH A BORDOVÝCH OKRESOCH
OPATRENIA COVID-19 - Tlačová správa (PDF)

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ SRDCA  – september 2021
Pridané: 20.9.2021 9:00
SVETOVÝ DEŇ SRDCA – september 2021
Zvoľ srdce! Je bezpečné – a dôležité – vyhľadať pomoc a starostlivosť v súvislosti so srdcovo-cievnym ochorením počas pandémie ochorenia COVID-19
SVETOVÝ DEŇ SRDCA – september 2021

Tu nájdete Alzheimerova choroba – september 2021
Pridané: 17.9.2021 9:45
Alzheimerova choroba – september 2021
Poruchy pamäti môžu byť v starobe časté. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia však k normálnemu starnutiu nepatrí. Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň, ktorá upozorňuje na problémy ľudí s demenciou. Zároveň je to príležitosť, ktorou sa zvyšuje povedomie o prevencii a podpore kognitívneho zdravia.
Alzheimerova choroba – september 2021 - Tlačová správa (PDF)

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.09.2021 9:28
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Aj jedlé huby sa môžu skaziť a spôsobiť sekundárne otravy hubami
Pridané: 3.9.2021 06:45
Aj jedlé huby sa môžu skaziť a spôsobiť sekundárne otravy hubami
Aj jedlé huby sa môžu skaziť a spôsobiť sekundárne otravy hubami
Aj jedlé huby sa môžu skaziť a spôsobiť sekundárne otravy hubami

Tu nájdete Ako pripraviť prváka do školy
Pridané: 27.8.2021 11:11
Ako pripraviť prváka do školy
Ako pripraviť prváka do školy - odporúčania
Ako pripraviť prváka do školy

Tu nájdete MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR
Pridané: 23.8.2021 11:11
MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR
Odpovede na časté otázky k opatreniam podľa nového covidautomatu pre reštaurácie, kaviarne, bary a ostatné prevádzky verejného stravovania
MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR

Tu nájdete MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY
Pridané: 23.8.2021 11:11
MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY
Odpovede na časté otázky k opatreniam podľa nového covidautomatu pre obchody a ostatné podniky či služby
MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.8.2021 090:28
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.8.2021 10:28
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 32 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.8.2021 10:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31 kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou“
Pridané: 28.7.2021 14:11
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou“
Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Hovorovo sa zvykne označovať slovom „žltačka“.
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou“

Tu nájdete Vyjadrenie k medializovaným informáciám o Termálnom kúpalisku Podhájska
Pridané: 21.7.2021 07:51
Vyjadrenie k medializovaným informáciám o Termálnom kúpalisku Podhájska
Vyjadrenie k medializovaným informáciám o Termálnom kúpalisku Podhájska
Vyjadrenie k medializovaným informáciám o Termálnom kúpalisku Podhájska


Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.07.2021 08:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021
Pridané: 13.7.2021 06:51
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021
Úrad verejného zdravotníctva vydal tlačovú správu Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021
(+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl)
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021


Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.07.2021 07:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 27. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 02.07.2021 11:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Letný manuál prevencie počas horúčav
Pridané: 17.6.2021 15:21
Letný manuál prevencie počas horúčav
Úrad verejného zdravotníctva vydal tlačovú správu Letný manuál prevencie počas horúčav.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.
Letný manuál prevencie počas horúčav

Tu nájdete Manuál letnej kúpacej sezóny 2021
Pridané: 17.6.2021 15:17
Manuál letnej kúpacej sezóny 2021
Úrad verejného zdravotníctva vydal tlačovú správu Manuál letnej kúpacej sezóny 2021.
Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.
Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 Tu nájdete infografiku ako sa správať na kúpalisku

Tu nájdete infografiky k režimu na hraniciach a definíciu zaočkovanej osoby
Pridané: 11.6.2021 10:17
Infografiky k režimu na hraniciach a definíciu zaočkovanej osoby
Úrad verejného zdravotníctva vydal infografiky k režimu na hraniciach a definíciu zaočkovanej osoby platné od 14.6.2021
Tu nájdete infografiku k režimu na hraniciach Tu nájdete infografiku definíciu zaočkovanej osoby

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 11.06.2021 10:13
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň bez tabaku 31.5.2021
Pridané: 31.05.2021 07:35
Svetový deň bez tabaku 31.5.2021
Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.
Tu nájdete Svetový deň bez tabaku 31.5.2021 Tu nájdete Svetový deň bez tabaku 31.5.2021 Tu nájdete Svetový deň bez tabaku 31.5.2021 Tu nájdete Svetový deň bez tabaku 31.5.2021

Tu nájdete voľné pracovné miesta
Pridané: 19.05.2021 13:45
Voľné pracovné miesta
RÚVZ so sídlom v Nitre príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
Laboratórny diagnostik
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa –v študijnom odbore chémia, biochémia, biotechnológia

Prerušenie činnosti MOM Ag  RÚVZ Nitra
Pridané: 19.5.2021 14:37
Prerušenie činnosti MOM Ag RÚVZ Nitra
Z dôvodu technických a personálnych príčin sa na antigénovom odbernom mieste v priestoroch RÚVZ Nitra uskutoční posledný odber dňa 19.5.2021. Tento stav potrvá až do odvolania.

Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách
Pridané: 19.5.2021 08:23
Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách
Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

Tu nájdete Informácie k vyhláškam podľa typu a charakteru prevádzky a hromadných podujatí
Pridané: 18.05.2021 13:45
Informácie k vyhláškam podľa typu a charakteru prevádzky a hromadných podujatí
Vyhláška k prevádzkam: Vyhláška 207/2021
Vyhláška k organizácii hromadných podujatí: Vyhláška 208/2021
Zároveň sa od 15. mája ruší vyhláška k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 17. mája s výnimkou opatrení pre športové podujatia, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. mája.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 17.05.2021 15:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2021
V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

Tu nájdete Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2021
Pridané: 12.05.2021 13:45
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2021
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou boli dňa 21.04.2021 zamestnankyňou RÚVZ so sídlom v Nitre odobraté vzorky vôd z prameňov na území mesta Nitry - k.ú. Zobor (Svoradov prameň, prameň Šindolka a prameň na Pivoňkovej ulici).

Tu nájdete aZdravie je v čistých rukách
Pridané: 6.5.2021 8:36
Zdravie je v čistých rukách
Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení, vrátane COVID-19. V súčasnosti, keď celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu, je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.5.2021 08:05
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 17. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o EURÓPSKOM  IMUNIZAČNOM  TÝŽDENI
Pridané: 26.4.2021 13:41
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2021
26. apríl – 2. máj 2021 a vysokých škôl, pedagógovia a ďalšie organizácie a inštitúcie, ale i politici. EIW je iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania podporiť zaočkovanosť v krajinách.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.4.2021 12:45
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Otvorený list Hlavného hygienika SR k Veľkej noci
Pridané: 31.3.2021 10:04
Otvorený list Hlavného hygienika SR k Veľkej noci
Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách
Veľká noc je nielen symbolom utrpenia a straty, ale tiež nového začiatku – novej nádeje. Pandemický rok nás všetkých poznačil – jednotlivcov, rodiny, komunity aj spoločnosť ako celok. Naše plány a očakávania sa stretli s realitou: opatrenia, ktoré mali byť dočasné či krátkodobé, sú stále s nami.

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19.
Pridané: 23.3.2021 15:04
Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19.
Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19. RÚVZ NR v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie porušenia protiepidemiologických opatrení COVID-19. Mail: nr.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.3.2021 11:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 11. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

“EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie
Pridané: 23.3.2021 10:14
“EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie
Nákup potravín a návšteva obchodov
• Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám.
• Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.
• Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.
.....

Pridané: 19.03.2021 14:20
MZ SR - COVID-19 - Nové infografiky z tímu ŠPDTP
Tu nájdete 10 odporúčaní pri COVID-19     Tu nájdete COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý     Tu nájdete COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia     Tu nájdete 4 VECI, KTORÉ POTREBUJETE VEDIEŤ O KORONAVÍRUSE COVID-19     Tu nájdete COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Tu nájdete ČO MÔŽETEOČAKÁVAŤPO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID- 19     Tu nájdete COVID-19 POKYNY PRE DOMÁCU LIEČBU PACIENTOV A PRÍBUZNÝCH OCHORENIE COVID 19     Tu nájdete COVID-19 Infekcia a Tehotnosť - Informácia pre tehotné a ich rodiny     Tu nájdete COVID-19 RADY PRE VEREJNOSŤ     Tu nájdete Mýty o COVID-19
Tu nájdete COVID-19 Sociálny odstup     Tu nájdete COVID-19 V ČOM JE ROZDIEL PRI     Tu nájdete COVID-19 DODRŽUJTE HYGIENU RÚK     Tu nájdete MÁTE STRACH Z OCHORENIA COVID-19?     
Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť
https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/

Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19
https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.3.2021 09:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 10. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tlačová správa k návratu ľudí zo zahraničia
Pridané: 8.3.2021 08:23
Tlačová správa k návratu ľudí zo zahraničia
Tlačová správa k návratu ľudí zo zahraničia

Tu nájdete TS k respirátorom, ktoré budú od pondelka povinné v obchodoch a o týždeň vo všetkých interiéroch
Pridané: 8.3.2021 08:23
TS k respirátorom, ktoré budú od pondelka povinné v obchodoch a o týždeň vo všetkých interiéroch
TS k respirátorom, ktoré budú od pondelka povinné v obchodoch a o týždeň vo všetkých interiéroch

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.3.2021 09:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 26.2.2021 10:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 24.02.2021 07:40
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.2.2021 10:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 12.02.2021 08:05
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.2.2021 07:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 5. kal. týždeň 2021. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 11.1.2021 06:14
Dňa 11.1.2021 sa opäť môžete dať otestovať na antigénovom odbernom mieste v priestoroch RÚVZ Nitra. Testovanie bude vykonávané každý pondelok a stredu od 8.00 - 11.00 hod.

Tu nájdete čiastku  3/2021
Pridané: 8.1.2021 15:43
Vyhláška vlády čiastka 3/2021
Vyhláška vlády čiastka 3/2021
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra
Novinky