Termíny skúšok - Odborná spôsobilosť

Skúšobná komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na: Termín konania skúšky
prácu s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami: -
prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a
na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov
na profesionálne použitie :
-
pohrebníctvo a krematórium 18.09.2023
Čas konania skúšok: 8:30 hod.
epidemiologicky závažné činnosti pre pracovníkov v potravinárstve -
epid. záv. činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
18.09.2023
Čas konania skúšok: 8:30 hod.
epid. záv. činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
18.09.2023
Čas konania skúšok: 8:30 hod.
pre prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
18.09.2023
Čas konania skúšok: 8:30 hod.