Staršie správy a novinky
Tu nájdete čiastku sivester2020
Pridané: 31.12.2020 010:43
Výzva - Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších
Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších

Tu nájdete čiastku 36/2020
Pridané: 31.12.2020 06:43
Vyhláška vlády čiastka 36
Vyhláška vlády čiastka 36

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.12.2020 09:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete čiastku 33/2020
Pridané: 28.12.2020 10:03
Vyhláška vlády čiastka 33
Vyhláška vlády čiastka 33

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 21.12.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 29
Vyhláška vlády čiastka 29

Tu nájdete informácie o výskyte Covid-19.
Pridané: 17.12.2020 10:33
Overenie výsledku testu
Kde a ako si môžem overiť výsledok testu na COVID-19

Tu nájdete informácie o výskyte Covid-19.
Pridané: 15.12.2020 09:33
Mali ste pozitívny výsledok testu?
Mali ste pozitívny výsledok testu? Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.12.2020 07:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 50. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.12.2020 06:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň boja proti AIDS
Pridané: 1.12.2020 11:53
Svetový deň boja proti AIDS
Vo svete aj na Slovensku si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Rezort zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť prevencie. Čím skôr sa ochorenie podchytí, tým je liečba efektívnejšia. Skoré odhalenie zabráni šíreniu v populácii. Dôležitá je spolupráca krajín sveta v boji proti ochoreniu. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS zomrelo na Slovensku na toto ochorenie 75 ľudí.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.11.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 30.11.2020 12:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 10:14
Dňa 3.12.2020 je v čase od 7:30 do 15:00 plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. Z tohoto dôvodu je dočasne prerušená prevádzka na príjme vzoriek.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 17
Vyhláška vlády čiastka 17

Tu nájdete o otvorení mobilného odberného miesta v Nitre
Pridané: 24.11.2020 11:43
Mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie
RÚVZ so sídlom v Nitre zriadilo vo svojom sídle mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie a samotný odber začne vykonávať dňom 25.11.2020. Testovanie sa bude vykonávať pravidelne v pondelok a v stredu a to v čase od 8,00 – 11,00 hod.
( pre záujemcov doplňujúca informácia : registrácia a odber je na Damborského 15, vydávanie certifikátov - Štefánikova 58 ).

Tu nájdete informácie o radone
Pridané: 23.11.2020 14:10
Prieskum výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch
RÚVZ Nitra Vás chce touto cestou informovať o prieskume výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch, ktorý sa bude na území SR realizovať najbližšie roky. V súvislosti s prieskumom Vám chceme dať do pozornosti dotazník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zameraný na radónovú problematiku. Z poverenia Úradu verejného zdravotníctva SR, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie a distribúciu tohto dotazníka medzi čo najširší okruh ľudí (rodinu, priateľov, známych,…). Je potrebné, aby dotazník vyplnilo čo najviac ľudí, a aby bol vyplnený kompletne, aby bolo možné spraviť relevantné výstupy, preto oceníme každé zdieľanie a pomoc. Ďakujeme za spoluprácu.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.11.2020 07:13
Usmernenie HH SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) OSIO/791/ 119830 /2020

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 19.11.2020 11:53
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.11.2020 7:09
Odberné miesto na antigénové testy
Odberné miesto na antigénové testy

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.11.2020 13:30
PORADŇA HIV - ZMENA
RÚVZ so sídlom v Nitre oznamuje, že až do odvolania núdzového stavu sa nebudú vykonávať odbery krvi na HIV.
Konzultácie sú možné iba telefonicky.

Tu nájdete výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb
Aktualizované: 9.11.2020 10:56
Verejné obstarávanie - predkladanie ponúk
Tu nájdete aktuálne výzvy na predkladanie ponúk k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.11.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 12
Vyhláška vlády čiastka 12

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 11
Vyhláška vlády čiastka 11

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.10.2020 10:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.10.2020 10:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 43. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.10.2020 7:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.10.2020 06:58
Chrípka - Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021
Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 9.10.2020 11:15
R O Z H O D N U T I E
zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti a zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach .....

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.10.2020 9:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 2.10.2020 12:09
Informačný list k ochrane osobných údajov voličov
Informačný list k poskytnutiu osobných údajov osôb starších ako 18 rokov vedených v rámci územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 3. októbra 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, a to na žiadosť obce v danom obvode, v ktorej sa predmetné voľby budú konať.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.9.2020 7:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 11.9.2020 14:15
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 11.9.2020 12:48
Opatrenia - Rozhodnutie
Opatrenia - Rozhodnutie súvislosti s ochorením Covid-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:28
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19, uverejnené v ôsmej aktualizácii Usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:27
ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami
Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 03.09.2020 12:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny
Pridané: 4.8.2020 08:50
Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny
Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny: Osoby, ktoré prichádzajú z RIZIKOVEJ KRAJINY a majú pobyt na území okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce sú POVINNÉ nahlásiť sa prostredníctvom registračného formulára:
https://korona.gov.sk/ehranica/

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.8.2020 7:34/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 27.07.2020 8:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.7.2020 12:04
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 30. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Pridané: 22.7.2020 16:24
Aktualizovaná informácia k epidemiologickej situácii v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Nitre
Aktualizovaná informácia k epidemiologickej situácii v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Nitre

Tu nájdete Informácia Upozornenie pre zamestnávateľov....!
Pridané: 22.7.2020 10:58
Upozornenie pre zamestnávateľov....!
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre u p o z o r ň u j e zamestnávateľov a prevádzkovateľov všetkých prevádzok na povinnosť mať vypracované preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom vypracované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a ich dôsledné dodržiavanie.

Tu nájdete Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Pridané: 22.7.2020 10:46
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra

Tu nájdete Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Pridané: 21.7.2020 11:26
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra - dňa 21.7.2020
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra

Tu nájdete Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Pridané: 17.7.2020 13:46
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra
Informácia k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Nitra

Tu nájdete AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU
Pridané: 15.7.2020 13:16
AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU
AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 10.7.2020 11:04/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.7.2020 07:34/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.6.2020 09:34/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 25. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 11.06.2020 12:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.6.2020 07:34/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.05.2020 09:48/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 22. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.05.2020 11:08/td>
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 21. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.05.2020 11:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 20. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 12.5.2017 07:33
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku. Ide o výživový doplnok HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej značky MUSCLETECHTM, balenie: dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: USA.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 06.05.2020 8:33
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK
Pridané: 5.5.2020 14:16
SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK
Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení, vrátane COVID-19. V súčasnosti, keď celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu, je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.04.2020 11:01
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 18. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 27.04.2020 10:30
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - dôchodci zmena
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 6.04.2020 10:45
Opatrenie HH ÚVZ SR štátna karanténa
Opatrenie HH ÚVZ SR štátna karanténa

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.04.2020 7:35
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 14. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.04.2020 12:50
Opatrenie HH ÚVZ SR príprava a výdaj stravy
Opatrenie HH ÚVZ SR príprava a výdaj stravy

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 31.03.2020 14:55
Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH ÚVZ SR
Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH ÚVZ SR

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 31.03.2020 14:50
Zmena režimové opatrenia HH ÚVZ SR uzavretie nedaľa
Zmena režimové opatrenia HH ÚVZ SR uzavretie nedaľa

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 31.03.2020 12:48
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.Zmeny sú vyznačené farebne.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.03.2020 7:05
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 30.03.2020 11:03
Upozornenie pre zamestnávateľov na povinnosť mať vypracované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom !
V súvislosti v mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky, ktorá súvisí s ohrozením verejného zdravia pri výskyte prenosného ochorenia nad predpokladanú úroveň (§ 48 ods. 2 písm. a) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z.) je potrebné, aby zamestnávatelia prijali a zaviedli na svojich pracoviskách preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom .

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 24.03.2020 08:50
Opatrenie ÚVZ SR zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň
Opatrenie ÚVZ SR zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 24.03.2020 08:47
Opatrenie ÚVZ SR poskytovanie sociálnych služieb
Opatrenie ÚVZ SR poskytovanie sociálnych služieb

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 24.03.2020 08:45
Opatrenie povinnosť nosiť rúška
Opatrenie povinnosť nosiť rúška

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 24.03.2020 08:43
Aktuálny počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2 Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Aktuálny počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 24.03.2020 07:46
Aktuálna informácia - Opatrenie k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.3.2020
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.03.2020 14:05
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 12. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.03.2020 08:40
Aktuálny počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2 Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Aktuálny počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 19.03.2020 13:10
Počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2 Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Aktuálny počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 19.03.2020 12:46
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.Zmeny sú vyznačené farebne.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 19.03.2020 9:45
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ . Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Tu nájdete infografiky o koronavíruse
Pridané: 18.03.2020 14:20
MZ SR - COVID-19 - Nové infografiky z tímu ŠPDTP
Tu nájdete 10 odporúčaní pri COVID-19     Tu nájdete COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý     Tu nájdete COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia     Tu nájdete COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.03.2020 14:00
Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre príslušný pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa dňa 18.03.2020 eviduje 2 pozitívne prípady infekcie novým koronavírusom (SARS-CoV-2):

1. dospelý muž, okres Nitra, cestovateľská anamnéza - prípad importovaný z Talianska, v domácej izolácii,
2. dospelá žena, okres Nitra, cestovateľská anamnéza - prípad importovaný z Talianska, v domácej izolácii.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 17.03.2020 7:00
Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre príslušný pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa dňa 15.03.2020 eviduje 2 potvrdené prípady ochorenia COVID-19:

1. dospelý muž, okres Zlaté Moravce, osoba v kontakte lokálneho výskytu, v domácej izolácii,
2. dospelý muž, okres Šaľa, pozitívna cestovateľská anamnéza, v domácej izolácii

Pôvodne uvádzaný tretí potvrdený prípad bude evidovať RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 17.03.2020 10:42
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - zmena

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 16.03.2020 08:06
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 16.03.2020 07:40
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - izolácia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 13.03.2020 13:26
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete aktuálnu informáciu konzultácie
Pridané: 13.3.2020 13:00
OZNAM !
Z dôvodu mimoriadnej situácii sa vedenie RÚVZ so sídlom v Nitre rozhodlo, že konzultácie bude možné uskutočniť len mailovou formou alebo telefonicky. Po ukončení mimoriadnej situácie pristúpime opäť k osobným konzultáciám.
Ďakujeme za pochopenie

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.03.2020 12:05
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 11. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.03.2020 11:59
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease according to § 12sec. 2letterb) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations

Tu nájdete aktuálnu informáciu Skúšky odbornej spôsobilosti
Pridané: 12.3.2020 10:11
Skúšky odbornej spôsobilosti
V súvislosti s verejnou vyhláškou ohľadne hromadných podujatí sú zrušené skúšky odbornej spôsobilosti ku dňu 18.3.2020 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. O konaní skúšok v ďalších termínoch budú zverejnené informácie na webovej stránke RÚVZ Nitra.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.03.2020 09:26
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 12.03.2020 09:16
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Tu nájdete informácie o KORONAVíRUSE
Pridané: 12.03.2020 7:20
Usmernenie koronavírus
Štandardné postupy - Covid-19 (Coronavírus).

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni vody 2020
Pridané: 10.3.2020 09:00
SVETOVÝ DEŇ VODY - 22. marec
V súvislosti s verejnou vyhláškou ohľadne hromadných podujatí sa NEBUDE dňa 23.3.2020 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vykonávať pre záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Tu nájdete Verejná vyhláška
Pridané: 10.03.2020 07:10
Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a podľa § 12 ods. 2 písm.b) a f) a §48 ods.4 pism.l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Tu nájdete Verejná vyhláška
Pridané: 10.03.2020 07:10
Verejná vyhláška - hromadné podujatia
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Tu nájdete Verejná vyhláška
Pridané: 09.03.2020 07:16
Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatrenia
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Tu nájdete aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19
Pridané: 4.03.2020 9:24
Slovensko dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19
Na Slovensku nebol doteraz potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírus). Všetkých 195 doteraz preverených vzoriek bolo negatívnych. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ OBEZITY
Pridané: 3.3.2020 9:16
Svetový deň obezity 4. 3. 2020
motto: „ Riešme spoločne obezitu v Európe.“ V tento deň sa po celom svete konajú akcie nielen pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Cieľom tohto dňa je oboznámiť spoločnosť s rizikami nadváhy a obezity a podporiť aktívny prístup k zvládaniu tejto problematiky.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 2.03.2020 14:47
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 18.02.2020 09:50
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Odporúčanie pre cestovateľov
Pridané: 24.02.2020 14:16
Odporúčanie pre cestovateľov v súvislosti s výskytom nového koronavírusu
Odporúčanie pre cestovateľov v súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.02.2020 12:50
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 7. kal. týždeň 2020. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 10.02.2020 07:50
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s koronavírusom 2019-nCoV
Pridané: 07.02.2020 09:06
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV
(prvá aktualizácia)

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE
Pridané: 3.2.2019 9:16
SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE
Dňa 4. februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. Téma onkologických ochorení sa dotýka každého z nás.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.01.2020 10:56
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 5. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Pridané: 31.01.2020 10:52
Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Tu nájdete TS ÚVZ Slovenskej republiky
Pridané: 30.01.2020 07:56
ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
Na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Predpokladá sa, že chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia bude ešte narastať. Nárast chorobnosti v tomto období je očakávaným javom.

Tu nájdete informácie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
Pridané: 28.01.2020 8:07
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.01.2020 09:50
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 4. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Vtáčia chrípka
Pridané: 24.01.2020 09:41
Vtáčia chrípka
Vtáčia chrípka A ( H5N8 ) - informácia pre obyvateľstvo

Tu nájdete Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
Pridané: 24.01.2020 09:16
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.01.2020 09:00
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 3. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Očkovacieho kalendára na rok 2020
Pridané: 17.01.2020 08:30
Očkovací kalendár na rok 2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na nový očkovací kalendár na rok 2020.

Tu nájdete Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
Pridané: 10.01.2020 12:16
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny

Tu nájdete informácie očkovací kalendár 2020
Pridané: 10.01.2020 10:10
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 10.01.2020 10:00
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 2. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.12.2019 12:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.12.2019 10:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete MZ SR/ÚVZ SR: Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
Pridané: 18.12.2019 08:16
MZ SR/ÚVZ SR: Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
Očkovací kalendár čakajú od 1. januára 2020 zmeny. Úpravy sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR).

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.12.2019 11:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 50. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 6.12.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 06.12.2019 11:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 6.12.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.11.2019 09:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň aids
Pridané: 28.11.2019 13:16
Svetový deň boja proti AIDS 1.decembra
Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.11.2019 11:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 47 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.11.2019 12:00
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 46 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.11.2019 12:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.11.2019 12:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2019 15:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.11.2019 12:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o Informácia kontroly očkovania 2019
Pridané: 5.11.2019 13:02
Informácia kontroly očkovania 2019
Výsledky kontroly očkovania v Nitrianskom kraji k 31.8.2019

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 5.11.2019 9:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti
Pridané: 4.11.2019 11:02
Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti
Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z kontrol zariadení verejného stravovania, ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.10.2019 11:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
Pridané: 31.10.2019 11:02
Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
Hoci nás ukrajinské orgány verejného zdravotníctva oficiálne nekontaktovali vo veci výskytu záškrtu na ich území, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike majú informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii na Ukrajine.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.10.2019 07:18
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.10.2019 07:18
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 41 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 04.10.2019 09:18
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40 kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.09.2019 10:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o Používaní vlastných obalov
Pridané: 24.09.2019 14:25
Používanie vlastných obalov
Používanie vlastných obalov zákaznikov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.09.2019 10:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o Svetový deň Alzheimerovej choroby
Pridané: 18.09.2019 14:25
21.september Svetový deň Alzheimerovej choroby
Chorých na Alzheimerovu chorobu stále pribúda. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 - 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 06.09.2019 7:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 06.09.2019 14:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 36. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FETÁLNOM ALKOHOLOVOM SYNDRÓME
Pridané: 06.09.2019 13:10
9.september 2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FETÁLNOM ALKOHOLOVOM SYNDRÓME
9. september je medzinárodným dňom zameraným na povedomie o Fetálnom alkoholom syndróme.V tento deň sa na celom svete uskutočňujú rôzne podujatia a preventívne aktivity zamerané na to, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva pitia alkoholu.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.08.2019 14:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 35. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.08.2019 11:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 34. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.8.2019 9:15
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.08.2019 11:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.08.2019 07:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 32. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 05.08.2019 07:28
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.07.2019 07:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 30. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 25.6.2019 9:31
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.07.2019 11:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 29. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.07.2019 08:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie Správa o stave prírodných a umelých kúpalísk
Pridané: 10.07.2019 12:27
Správa o stave prírodných a umelých kúpalísk v kúpacej sezóne v roku 2019 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
V rámci kúpacej sezóny 2019 požiadal v regióne okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce o súhlas k prevádzke prevádzkovateľ LK Nitra Službyt Nitra s.r.o. ...

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 04.07.2019 08:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 27. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie Ako predchádzať úrazom detí
Pridané: 02.07.2019 12:37
Ako predchádzať úrazom detí
Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje, prinášame tipy, ako im možno predchádzať.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 02.07.2019 08:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete <td><img src=
Pridané: 25.06.2019 08:55
Soľ áno, ale málo
Učiteľky, vychovávateľky v materských školách i rodičia môžu deťom príťažlivou formou vysvetliť, prečo je potrebné soľou šetriť.

Tu nájdete informácie zmrzlina
Pridané: 25.6.2019 08:20
Tlačová správa
Odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva už niekoľko týždňov kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny.Kontroly budú vykonávať až do septembra, teda do konca tohtoročnej letnej sezóny. “

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.05.2019 09:00
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 25. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.05.2019 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Tlačová správa
Pridané: 19.06.2019 14:20
Tlačová správa
Zvýšený výskyt komárov v okrese Šaľa “

Tu nájdete ÚVZ SR: Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku
Pridané: 11.06.2019 08:45
ÚVZ SR: Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku
Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa. “

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 13.6.2019 9:31
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete ÚVZ SR: Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík
Pridané: 11.06.2019 08:45
ÚVZ SR: Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav. “

Tu nájdete Európsky deň obezity 2019
Pridané: 10.06.2019 08:15
Európsky deň obezity 2019 - vyhodnotenie
Pracovníci Poradní zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva krajských miest (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice), ako aj lektori STOB-u zabezpečili v dňoch 16. a 17. mája 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod vo vybraných lekárňach záujemcom analýzu tela “

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 4.6.2019 9:48
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.05.2019 12:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 22. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete 31. máj 2019 Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc
Pridané: 28.05.2019 13:15
31. máj 2019 Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc
Odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci Svetového dňa bez tabaku poradia záujemcom, ako sa možno zbaviť závislosti od neho. “

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.05.2019 09:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 21. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete ÚVZ SR: 4 tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa
Pridané: 24.05.2019 7:15
ÚVZ SR: 4 tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa
Maturitný deň je v živote študentov dôležitým medzníkom. V nasledujúcom texte poradíme, ako ho úspešne zvládnuť.“.

Tu nájdete Európsky –Slovenský deň obezity
Pridané: 22.05.2019 7:15
Európsky –Slovenský deň obezity
RÚVZ so sídlom v Nitre – oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa zapojilo svojimi aktivitami do kampane „Slovenský deň obezity“.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.05.2019 10:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 20. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete Európsky –Slovenský deň obezity
Pridané: 16.05.2019 7:35
Európsky –Slovenský deň obezity
Slovenský deň obezity sa na Slovensku realizuje na základe Európskej kampane- aktivity organizácie EUSA (Európska Asociácia pre štúdium obezity), pričom jej začiatok sa datuje na máj roku 2010.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.05.2019 07:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 19. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete ÚVZ SR: Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019
Pridané: 10.05.2019 10:45
ÚVZ SR: Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019
Odborní pracovníci z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave a Košiciach realizujú v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019 výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD). Zameriavajú sa predovšetkým na kontroly v ubytovacích zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania ako aj na vyšetrovanie vzoriek pitnej vody. Kontroly budú realizovať počas celého trvania šampionátu.

Tu nájdete Svetový deň Pohybom ku zdraviu 2019
Pridané: 7.05.2019 12:05
10. máj 2019 - Svetový deň Pohybom ku zdraviu
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom Pohybom ku zdraviu. WHO navrhla, aby sa týmto dňom stal 10. máj. Táto iniciatíva, ktorá plne odráža obavy členských štátov vyplývajúce zo vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu, sa po prvýkrát pripomínala v r. 2003.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 06.05.2019 09:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 18. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 29.4.2019 11:27
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2019
Pridané: 24.04.2019 11:15
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2019
V roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. European Immunization Week, ďalej len „EIW 2019“). Slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.04.2019 09:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 16. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.4.2019 7:38
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2019
Pridané: 17.04.2019 09:45
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2019
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou boli dňa 09.04.2019 zamestnankyňami RÚVZ so sídlom v Nitre odobraté vzorky vôd z prameňov na území mesta Nitry - k.ú. Zobor (Svoradov prameň, prameň Šindolka a prameň na Pivoňkovej ulici).

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 16.04.2019 08:29
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 14.kal.týždni 2019.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.04.2019 08:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.4.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Radíme ako zvládnuť jarnú únavu
Pridané: 9.04.2019 09:45
Radíme ako zvládnuť jarnú únavu
Zvýšený príjem vitamínov, polhodinová prechádzka denne, pravidelný pitný režim a dostatok spánku sú základ pre to, aby vás nezložila jarná únava. Lepšie ju zvládnete, ak sa pokúsite minimalizovať stresy, obmedziťpitie alkoholu ako aj fajčenie.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 02.04.2019 13:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 12.kal.týždni 2019.

Tu nájdete Svetový deň vody – 22. marec - vyhodnotenie
Pridané: 29.03.2019 10:45
Svetový deň vody – 22. marec - vyhodnotenie
"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.03.2019 09:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 29.3.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 26.03.2019 7:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2019
V poradí už 8. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod tradičným názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ odštartuje v pondelok 25. marca 2019.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.03.2019 14:24
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 12. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 14.3.2019 12:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 14.03.2019 8:07
Svetový deň vody 2019
Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993.Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Nenechať nikoho bokom“.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.03.2019 13:04
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 10. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Pridané: 08.03.2018 12:45
Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Nenechajte svoj mozog zaháľať, začnite ho využívať na maximum !

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 01.03.2019 11:04
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.2.2019 10:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.2.2019 12:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.2.2019 13:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete nové povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
Pridané: 16.1.2019 09:14
!!!! OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 !!!!!
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.1.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Pridané: 08.03.2019 12:45
Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Nenechajte svoj mozog zaháľať, začnite ho využívať na maximum !

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.12.2018 09:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie Verejná vyhláška
Pridané: 21.12.2018 8:41
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia zamestnancov SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. Na Priehon 322/50, Nitra
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.12.2018 08:39
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie  osýpky
Pridané: 12.12.2018 09:28
Osýpky
Osýpky sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa ľahko šíri medzi neočkovanými ľuďmi. Infekčnosť ochorenia je veľmi vysoká, každý kto sa stretne s vírusom osýpok a nemá proti nim vytvorené protilátky ochorie. Protilátky môžeme získať buď prekonaním ochorenia alebo očkovaním.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 11.12.2018 10:08
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 07.12.2018 08:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.11.2018 13:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.11.2018 11:49
1.december 2018 Svetový deň boja proti AIDS
Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Svetový deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína 1. decembra 2018. Tohtoročný Svetový deň boja proti AIDS dáva príležitosť osláviť 30. výročie tohto dňa. Symbolom tohto dňa je červená stužka.

Tu nájdete informácie Opatrenia osýpky
Pridané: 20.11.2018 11:28
Opatrenia osýpky
Protiepidemické opatrenia RÚVZ so sídlom v Nitre v súvislosti s laboratórne potvrdeným ochorením na osýpky v okrese Šaľa

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.11.2018 13:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 46. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie Tlačová správa
Pridané: 16.11.2018 12:28
Tlačová správa osýpky
Dňa 14.11.2018 bol z Infekčnej kliniky FN Nitra hlásený príjem 11-mesačného dievčatka s podozrením na ochorenie na osýpky. Od chorého dieťaťa bol odobratý na laboratórne vyšetrenie biologický materiál

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 9.11.2018 11:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 2.11.2018 12:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 29.10.2018 12:41
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 26.10.2018 08:37
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 40. , 41. a 42.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.10.2018 10:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie Svetový deň duševného zdravia“
Pridané: 11.10.2018 08:28
Svetový deň duševného zdravia
Svetový deň duševného zdravia si každoročne pripomíname 10. októbra. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie.

Tu nájdete informácie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pridané: 11.10.2018 08:28
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
POZVÁNKA

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.10.2018 09:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 3.10.2018 07:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 39.kal.týždni 2018.

Tu nájdete informácie Projekt „OD SRDCA K SRDCU“
Pridané: 1.10.2018 13:28
Projekt „OD SRDCA K SRDCU“
Projekt „OD SRDCA K SRDCU“

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 1.10.2018 07:19
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 36., 37. a 38.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 1.10.2018 07:19
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 27.09.2018 12:41
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Svetový deň Alzheimerovej choroby
Pridané: 24.09.2018 15:05
Svetový deň Alzheimerovej choroby
Alzheimerova choroba je progresívne degeratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje postupnou stratou pamäti a rozumu v takej miere, že to ovplyvňuje každodenný život jedinca.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.9.2018 09:59
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.9.2018 12:59
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie PREVÁDZKOVANIE VODOVODOV A VEREJNÝCH VODNÝCH ZDROJOV
Pridané: 12.09.2018 07:28
PREVÁDZKOVANIE VODOVODOV A VEREJNÝCH VODNÝCH ZDROJOV
PREVÁDZKOVANIE VODOVODOV A VEREJNÝCH VODNÝCH ZDROJOV- informácia pre prevádzkovateľov vodovodov a verejných vodných zdrojov v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.8.2018 10:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 34.kal.týždni 2018.

Tu nájdete informácie o MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FETÁLNOM ALKOHOLOVOM SYNDRÓME
Pridané: 05.09.2018 14:28
9.september 2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FETÁLNOM ALKOHOLOVOM SYNDRÓME
9. september je medzinárodným dňom zameraným na povedomie o Fetálnom alkoholom syndróme.V tento deň sa na celom svete uskutočňujú rôzne podujatia a preventívne aktivity zamerané na to, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva pitia alkoholu.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.8.2018 09:25
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 35. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.8.2018 10:22
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 34. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 22.8.2018 08:57
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 33.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.8.2018 09:02
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 17.8.2018 08:37
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 32.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 10.8.2018 09:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 32. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.8.2018 08:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 31.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.8.2018 9:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Dotazník
výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Pridané: 02.08.2018 9:17
Dotazník
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.

Tu nájdete Prehľad prírodných a umelých kúpalísk v kúpacej sezóne 2018 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
Pridané: 27.7.2018 11:25
Prehľad prírodných a umelých kúpalísk v kúpacej sezóne 2018 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
Na základe dlhodobého sledovania v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce neevidujeme prírodné rekreačné lokality s vyhlásenou a nami povolenou rekreáciou a kúpaním a to z dôvodu...

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 1.8.2018 10:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 30.kal.týždni 2018.

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 30.7.2017 08:58
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Migrácia formaldehydu a melamínu z plastového setu riadu z Číny, cez Švajčiarsko a Slovensko a
Listeriamonocytogenes v mrazenej sladkej kukurici

Tu nájdete Prehľad prírodných a umelých kúpalísk v kúpacej sezóne 2018 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
Pridané: 27.7.2018 11:25
Prehľad prírodných a umelých kúpalísk v kúpacej sezóne 2018 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa
Na základe dlhodobého sledovania v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce neevidujeme prírodné rekreačné lokality s vyhlásenou a nami povolenou rekreáciou a kúpaním a to z dôvodu...

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.07.2018 10:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 30. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 27.7.2018 10:07
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 29.kal.týždni 2018.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.07.2018 12:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 29. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 20.7.2018 10:07
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 28.kal.týždni 2018.

Tu nájdete Letný manuál prevencie počas horúčav
Pridané: 13.7.2018 10:25
Letný manuál prevencie počas horúčav
Letné mesiace okrem zábavy a relaxu so sebou prinášajú aj isté nástrahy. Na ľudský organizmus vplývajú nielen extrémne horúčavy, ale i jedlo, potraviny či voda v prírodných a umelých kúpaliskách.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.07.2018 11:28
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 4.07.2018 13:28
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.06.2018 10:56
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 11.06.2018 11:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 01.06.2018 09:32
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 22. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 30.05.2018 13:13
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 21.kal.týždni 2018.

Tu nájdete Svetový deň bez tabaku
Pridané: 29.05.2018 15:48
Svetový deň bez tabaku
Z iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa od roku 1987 vyhlasuje Svetový deň bez tabaku, ktorý má za cieľ upozorniť na riziká spojené s užívaním tabaku a jeho následkami s dopadom na jednotlivca a verejné zdravie, ale tiež vzbudiť záujem verejnosti a politikov k väčšej ochrane pred škodlivými účinkami tabakového dymu.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 25.05.2018 09:52
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 21. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 25.05.2018 09:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 20.kal.týždni 2018.

Tu nájdete Slovenský deň obezity
Pridané: 18.05.2018 10:48
Slovenský deň obezity
Slovenský deň obezity 19. mája od 10.00 do 14.00 hod. Park na Sihoti, Nitra (pred reštauráciou Starý biskupský hostinec)

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 18.05.2018 10:45
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 20. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 18.05.2018 10:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 19.kal.týždni 2018.

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň
Pridané: 26.04.2018 11:25
Európsky imunizačný týždeň
Európsky imunizačný týždeň, ktorý prebieha od 23.4. do 29.4.2018

Tu nájdete Zabúda sa na skutočnú hodnotu očkovania?
Pridané: 20.04.2018 10:25
Zabúda sa na skutočnú hodnotu očkovania?
V najčastejšie odmietanej vakcíne sú zahrnuté práve aj osýpky. Do pozornosti sa dostali keď vypukla epidémia v Rumunsku. Pri dnešnej migrácii obyvateľstva sa tak stali skutočne reálnou hrozbou aj u nás. Ohrozené sú nie len všetky deti, ktorých rodičia odmietli očkovanie. Títo rodičia nepriamo vystavili riziku aj deti, ktoré nemohli byť očkované vzhľadom k veku alebo majú zdravotnú kontraindikáciu očkovania. Preto si musíme uvedomiť, že očkovanie je súčasne aj našou spoločnou zodpovednosťou voči takýmto deťom.

Tu nájdete OČKOVANIE PROTI TETANU
Pridané: 18.04.2018 12:25
OČKOVANIE PROTI TETANU
Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.04.2018 14:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 06.04.2018 10:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 14. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete prameňoch v meste Nitra, 2018
Pridané: 05.04.2018 10:25
Pramene v meste Nitra, 2018
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2018

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 04.04.2018 09:07
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 13.kal.týždni 2018.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 29.3.2018 12:10
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.03.2018 10:40
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Pridané: 28.03.2018 15:25
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2018

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.03.2018 08:40
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 11. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 13.03.2017 8:07
Svetový deň vody 2018
Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Tu nájdete Akrylamid v potravinách
Pridané: 13.03.2018 07:30
Akrylamid v potravinách
Akrylamid v potravinách

Tu nájdete ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE
Pridané: 13.03.2018 07:25
ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE
ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.3.2018 12:10
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Týždeň mozgu 12. – 18. marec 2018
Pridané: 12.03.2018 15:45
Týždeň mozgu 12. – 18. marec 2018
TÝŽDEŇ MOZGU je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Tu nájdete smogová situácia Nitra
Pridané: 05.03.2018 08:54
Smogová situácia Nitra
Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia upozornenie na smogovú situáciu (ďalej len UPOZORNENIE) pre častice PM10 v nasledujúcich oblastiach:Monitorovacia stanica, Nitra Štúrova

Tu nájdete Všeobecné informácie o smogu
Pridané: 05.03.2018 08:54
Všeobecné informácie o smogu - charakteristika PM10 častíc
Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 možno nájsť na stránke www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system, a tiež v priloženom informačnom dokumente Všeobecné informácie o smogu

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 02.03.2018 11:40
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Zimný smog má vážny vplyv na naše zdravie
Pridané: 02.03.2018 07:54
Zimný smog má vážny vplyv na naše zdravie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša článok Zimný smog má vážny vplyv na naše zdravie, v ktorom nájdete základné informácie o znečisťujúcich látkach v atmosfére

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.02.2018 11:08
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň proti rakovine 4.február
Pridané: 30.01.2018 7:35
Svetový deň proti rakovine 4.február
Svetový deň boja proti rakovine (WorldCancerDay) pripadá na deň 4.február.

Tu nájdete Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z.
Pridané: 14.12.2017 7:35
Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z.
Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov S účinnosťou od 1.12.2017 platí novela zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.12.2017 12:10
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.12.2017 8:51
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2017. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň diabetu
Pridané: 16.11.2017 08:16
Svetový deň diabetu 14.novembra
Svetový deň diabetu (WDD) vznikol na popud Svetovej diabetickej nadácie

Tu nájdete informáciu pre prevádzkovateľov vodovodov
Pridané: 10.11.2017 10:11
Informácia pre prevádzkovateľov vodovodov a verejných vodných zdrojov v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Dňa 15.10.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 150/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 355/2007 Z.z. .....

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 19.10.2017 09:07
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 41.kal.týždni 2017.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY
Pridané: 17.10.2017 10:16
SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY 20.október
Svetový deň osteoporózy si každoročne pripomíname 20. októbra.

Tu nájdete Svetový deň duševného zdravia
Pridané: 9.10.2017 9:16
Svetový deň duševného zdravia
10. október vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Tu nájdete MEDZINÁRODNÝ DEŇ SENIOROV 1.október
Pridané: 4.10.2017 11:16
MEDZINÁRODNÝ DEŇ SENIOROV 1.október
Október – mesiac úcty k straším
„Krok do budúcnosti: Využívanie talentov, príspevkov a účasti starších osôb v spoločnosti“ je tohoročným mottom Medzinárodného dňa seniorov

Tu nájdete 21.september - Svetový deň Alzheimerovej choroby
Pridané: 18.9.2017 15:46
21.september - Svetový deň Alzheimerovej choroby
Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby si každoročne pripomíname 21.septembra. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tejto závažnej chorobe, ktorá spôsobuje postupný pokles kognitívnych funkcií – myslenia, pamäti, úsudku.

Tu nájdete EURÓPSKYDEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 12.september 2017
Pridané: 11.9.2017 15:56
EURÓPSKYDEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 12.september 2017
Deň ústneho zdravia znamená upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 25.8.2017 14:58
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Nadlimit olova v zelenom íle pôvodom z Českej republiky. Názov a označenie výrobku: Zelený jíl(výživový doplnok)

Tu nájdete Aktualizované usmernenie osýpky
Pridané: 18.4.2017 8:05
Aktualizované usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 18.8.2017 7:58
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Informácia o nebezpečných papierových košíčkoch na mufiny pôvodom z Číny

Tu nájdete aktuálnu informáciu pre turistov
Pridané: 3.8.2017 12:56
EXOTIKA BEZ zbytočného RIZIKA
Spomínajte na krásne zážitky z cestovania a nie na boj o svoje zdravie Na cestách Vás môžu ohroziť rôzne nákazlivé infekčné ochorenia ako napríklad...

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu
Pridané: 7.7.2017 11:56
Informácia o pripravenosti na letnú turistickú sezónu 2017
Informácia o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu v roku 2017 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa

Tu nájdete aktuálnu informáciu ako sa chrániť pred letnými horúčavami
Pridané: 21.06.2017 08:38
Informácia ako sa chrániť pred letnými horúčavami.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete študijný material k odbornej spôsobilosťi práce s potravinami
Pridané: 1.6.2017 15:46
Aktualizácia študijných materiálov
Dňa 1.6.2017 boli aktualizované študijné materiály ku skúškam odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažným činností - potraviny

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ „bez Tabaku“
Pridané: 25.05.2017 11:46
31. máj SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Trendom súčasnej doby je zdravý životný štýl a snaha zostať naďalej mladým a zdravým. Nejde len o to, ako dlho budeme žiť, ale tiež o kvalitu života. Stále viac sa preto staráme o zdravú výživu, dostatok pohybu a snažíme sa vyhnúť stresu. Na druhej strane zostáva ale diskutovaná otázka, ktorá sa týka problematiky fajčenia (pokiaľ ide o pasívnu alebo aktívnu formu fajčenia).

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 19.5.2017 8:17
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 9. 5. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.0583 zaslané varovné oznámenie o riziku udusenia sa v dôsledku konzumácie plastových chladiacich formičiek vložených do nápojov pôvodom z Číny.

Tu nájdete Pramene v meste Nitra
Pridané: 17.05.2017 08:45
Pramene v meste Nitra
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2017

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“
Pridané: 10.05.2017 07:45
SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“
10. máj 2017 SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“

Tu nájdete Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Pridané: 25.4.2017 12:05
Importovaný pípad osýpok v SR
Hlavný hygienik SR: Evidujeme jeden importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom. Boli prijaté všetky opatrenia pre zabránenie šírenia osýpok v Slovenskej republike

Tu nájdete Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Pridané: 21.4.2017 12:45
Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Aký je skutočný výskyt osýpok v Európe? Hrozí výskyt osýpok aj u nás?

Tu nájdete informácie o Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
Pridané: 21.4.2017 09:45
DOTAZNÍK – Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.

Dotazníkový prieskum

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Pridané: 05.04.2017 09:05
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2017

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 27.03.2017 14:07
Svetový deň vody - vyhodnotenie
Prehľad aktivít RÚVZ so sídlom v Nitre pri príležitosti Svetového dňa vody 2017

Tu nájdete Odporúčanie hlavného hygienika SR
Pridané: 23.3.2017 12:15
Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie
Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie, boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení. V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu. Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 20. marec 2017
Pridané: 10.03.2017 14:45
SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA
SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 20. marec 2017

Tu nájdete súťaž Týždeň mozgu 13. – 19. marec 2017
Pridané: 10.03.2017 15:45
Týždeň mozgu 13. – 19. marec 2017
V dňoch od 13. – 19.marca 2017 bude prebiehať medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Týždeň mozgu je súčasťou BrainAwarenessWeek (BAW) – celosvetovej kampane na zvýšenie povedomia verejnosti o úspechoch a prínosoch výskumu mozgu.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 10.03.2017 7:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2017
Kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Pod týmto názvom sa nesie celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Slovenska. V roku 2017 sa realizuje jej 7.ročník, ktorý organizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (ďalej len RÚVZ) pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO.

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 10.03.2017 10:07
Svetový deň vody
Svetový deň vody 22.3.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude 22.marca 2017 t.j.stredu v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Tu nájdete odporúčania Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Pridané: 20.02.2017 10:07
Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

Tu nájdete odporúčania o poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti
Pridané: 17.02.2017 08:07
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.

Tu nájdete informácie Vtáčia chrípka
Pridané: 13.02.2017 10:20
Vtáčia chrípka
PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) - MANUÁL

Tu nájdete informácie Stopové látky v pitnej vode
Pridané: 09.02.2017 09:20
Stopové látky v pitnej vode
Stopové látky v pitnej vode

Tu nájdete informácie Svetový deň proti rakovine
Pridané: 02.02.2017 14:05
Svetový deň proti rakovine
Svetový deň proti rakovine 4. február

Tu nájdete informácie Deň boja proti AIDS
Pridané: 7.12.2016 07:45
Svetový deň boja proti AIDS 1.december
1.december Svetový deň AIDS.

Tu nájdete informácie Deň boja proti AIDS
Pridané: 30.11.2016 15:45
Svetový deň boja proti AIDS 1.december
Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

Tu nájdete informácie svetový deň diabetu
Pridané: 14.11.2016 16:45
Svetový deň diabetu
14. november - Svetový deň diabetu 2016

Tu nájdete informácie Najlepšia nástenka
Pridané: 4.11.2016 11:45
Súťaž - Najlepšia protidrogová nástenka
Súťaž - Najlepšia protidrogová nástenka 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Pridané: 10.10.2016 14:48
DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
10. OKTÓBER DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Tu nájdete aktuálnu informáciu OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pridané: 10.10.2016 14:38
Medzinárodný deň starších 1.október
OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni srdca
Pridané: 06.10.2016 11:38
Záverečná správa z podujatia „DEŇ SRDCA“.
Záverečná správa z podujatia „DEŇ SRDCA“.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 6.10.2016 10:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 39. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.10.2016 08:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 3.10.2016 07:55
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 38. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 3.10.2016 07:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 37. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.9.2016 11:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni srdca
Pridané: 23.09.2016 08:38
Informácia o svetovom dni srdca 29.september 2016
10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 19.9.2016 07:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 36. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.9.2016 11:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.8.2016 07:21
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 35. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni prevencie samovrážd
Pridané: 08.09.2016 10:38
Informácia o svetovom dni prevencie samovrážd 10.september 2016
Svetový deň prevencie samovrážd 10.september 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016
Pridané: 08.09.06.2016 10:30
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016.
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september 2016
Pridané: 08.09.2016 10:20
Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september 2016.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete aktuálnu informáciu ako sa chrániť pred letnými horúčavami
Pridané: 30.06.2016 08:38
Informácia ako sa chrániť pred letnými horúčavami.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu
Pridané: 27.06.2016 08:56
Informácia o pripravenosti na letnú turistickú sezónu.
Informácia o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu v roku 2016 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 22.06.2016 14:56
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 24. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pre cestovatelov
Pridané: 22.6.2016 14:11
Užitočné informácie pre cestovateľov
Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni bez drog
Pridané: 21.6.2016 14:11
26. jún 2016 - SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A NELEGÁLNEMU OBCHODOVANIU S NIMI
V roku 1987 bol 26. jún vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu dlhodobo vedie medzinárodnú kampaň na zvýšenie vedomia si vážnosti nelegálnych drog pre spoločnosť ako celok a osobitne pre mladých ľudí.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni bez tabaku
Pridané: 19.4.2016 13:56
31.5.2016 Svetový deň bez tabaku
Informácia o svetovom bez zabaku 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 6.5.2016 10:13
Svetový deň pohybu
Informácia o svetovom dni pohybu 10.máj 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 5.5.2016 09:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 17.kal.týždni 2016.

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016
Pridané: 22.04.2016 09:55
Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 1.4.2016 13:26
7.4.2016 Svetový deň zdravia
Informácia o svetovom dni zdravia 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.3.2016 9:06
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Pridané: 17.3.2016 11:00
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Tu nájdete informácie o TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Pridané: 11.3.2016 8:45
TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Už po deviaty krát od 10. do 16. marca si aj na Slovensku pripomíname celosvetovo organizovanú akciu „Týždeň mozgu“. Týždeň mozgu v rámci Slovenska organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.3.2016 13:39
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 9.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni vody
Pridané: 9.3.2016 08:26
Svetový deň vody
Informácia o svetovom dni vody 2016

Tu nájdete informácie Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Pridané: 1.3.2016 08:55
Usmernenie hlavného hygienika SR
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika

Tu nájdete informácie o Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi
Pridané: 29.02.2016 08:35
Prípis HH SR
Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi

Tu nájdete informácie o Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016
Pridané: 29.01.2016 8:45
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 8.12.2015 10:07
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 7.12. 2015 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zaslaná informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR ( ďalej ÚVZ SR) o nevyhovejúcom výrobku HS Majonéza. ÚVZ SR bola informácia zaslaná Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RSFF) z Českej republiky

Tu nájdete informácie o Svetový deň boja proti AIDS - 1.december
Pridané: 02.12.2015 08:30
Svetový deň boja proti AIDS - 1.december
Svetový deň boja proti AIDS - 1.december

Tu nájdete informácie VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 2.12.2015 8:25
VYZVI SRDCE K POHYBU
VYZVI SRDCE K POHYBU - výhercovia a vyhodnotenie

Tu nájdete informácie o 20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia
Pridané: 06.11.2015 10:10
Medzinárodný deň bez fajčenia
20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

Tu nájdete informácie o 14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU
Pridané: 05.11.2015 9:10
14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU
Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku diabetu 2. typu!

Tu nájdete informácie o Október - mesiac úcty k starším
Pridané: 20.10.2015 15:37
Október - mesiac úcty k starším
Mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť....

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 16.10.2015 13:39
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 41.kal.týždni 2015.

Tu nájdete informácie o SVETOVÝ DEŇ Alzheimerovej choroby
Pridané: 20.9.2015 9:17
SVETOVÝ DEŇ ALZEIMEROVEJ CHOROBY 21.9.2015
V roku 1994 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou 21. september vyhlásený za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomínala hrozby tejto demencie.

Tu nájdete informácie o SVETOVÝ DEŇ SRDCA
Pridané: 16.9.2015 15:17
SVETOVÝ DEŇ SRDCA 29.9.2015
Ústrednou témou tohto roku je: VYTVORENIE PROSTREDIA PRE ZDRAVÉ SRDCE

Tu nájdete informácie Ako sa chrániť pre letnými horúčavami
Pridané: 8.06.2015 15:25
Ako sa chrániť pre letnými horúčavami
Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú množstvo zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia.

Tu nájdete informácie o Svetovom dni bez tabaku 31. máj 2015
Pridané: 27.05.2015 8:25
Svetový deň bez tabaku 31. máj 2015
Od roku 1987 oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku.

Tu nájdete informácie o 10. máj 2015 Svetový deň pohybom ku zdraviu
Pridané: 11.05.2015 9:00
10. Máj 2015Svetový deň – pohybom ku zdraviu
bol vyhlásený v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a oslavuje sa od roku 2003. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

Tu nájdete informácie o 5. máj 2015
Pridané: 05.05.2015 9:00
5. máj 2015 "Umývaj si ruky - zachrániš život" - 7. ročník kampane
Každý rok sa 5. mája koná svetový deň hygieny rúk vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Hlavným cieľom 7. ročníka kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šíreniea rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu ohroziť život.

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 20.4 2015 do 25. 4. 2015
Pridané: 14.04.2015 14:09
Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 20.4 2015 do 25. 4. 2015

Tu nájdete informácie Svetový deň zdravia   7. apríl 2015
Pridané: 07.04.2015 9:45
Svetový deň zdravia 7. apríl 2015
„Bezpečné potraviny – od farmy až po tanier“

Tu nájdete informácie o Vyzvi srdce k pohybu 2015
Pridané: 19.3.2015 8:45
POZOR SÚŤAŽ !!!
„Vyzvi srdce k pohybu 2015 - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 23.3. – 14.6.2015

Tu nájdete informácie o TÝŽDEŇ MOZGU 16.3. – 22.3.2015
Pridané: 16.3.2015 8:45
TÝŽDEŇ MOZGU 16.3. – 22.3.2015
„Pamäť je zdrojom predstavivosti, pokladnicou rozumu, strážcom vedomostí a poradcom myslenia“ biskup sv. BasilVeliký
Najzložitejším orgánom ľudského tela je mozog. Môžeme povedať, že sa jedná o tzv. „centrálny počítač ľudského tela, ktorý riadi naše správanie a jednanie“....

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni vody
Pridané: 10.3.2015 08:26
Svetový deň vody
Informácia o svetovom dni vody 2015

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.12.2014 10:46
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.12.2014 08:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 19.12.2014 8:45
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 15.12.2014 8:45
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.12.2014 13:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 50. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 1.12.2014 13:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 48. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o Svetovom dni boja proti AIDS - 1.december 2014
Pridané: 1.12.2014 07:35
Svetový deň boja proti AIDS - 1.december 2014
Svetový deň boja proti AIDS - 1.december 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 25.11.2014 10:45
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.11.2014 11:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 47. kal. týždeň 2014

Tu nájdete Informácia o výskyte bakteriálneho zápalu mozgových blán na ZŠ Kniežaťa Pribinu, Ul. A. Šulgana v Nitre.
Pridané: 20.11.2014 11:51
Informácia o výskyte bakteriálneho zápalu mozgových blán na ZŠ Kniežaťa Pribinu, Ul. A. Šulgana v Nitre.
Dňa 20.11.2014 dostal RÚVZ v Nitre telefonické podnety od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zákonných zástupcov detí navštevujúcich ZŠ K. Pribinu v Nitre o výskyte prípadov bakteriálneho zápalu mozgových blán u detí tejto základnej školy.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o Medzinárodný deň bez fajčenia
Pridané: 18.11.2014 07:35
Medzinárodný deň bez fajčenia- 20. november 2014
Medzinárodný deň bez fajčenia sa pripomína v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tu nájdete Tlačová správa k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce
Pridané: 12.11.2014 8:25
Tlačová správa k zabezpečeniu protiepidemických preventívnych opatrení v súvislosti s pretrvávajúcou epidémiou vírusovej hepatitídy typu A s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami
V súvislosti s pretrvávajúcou epidémiou vírusovej hepatitídy typu A a konaním komunálnych volieb 2014 RÚVZ so sídlom v Nitre nariadilv meste ZM a v 3 obciach okresu ZM ( Čaradice, Tekovské Nemce, Nemčiňany) zabezpečenie preventívnych protiepidemických opatrení.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.11.2014 10:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2014

Tu nájdete Tlačová správa k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce
Pridané: 6.11.2014 8:25
Tlačová správa k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce
V okrese Zlaté Moravce sme zaznamenali v čase od 29.7 - do 5.11.2014 celkom 30 serologicky potvrdených prípadov na akútnu vírusovú hepatitídu typu A z toho 23 krát u rómskeho obyvateľstva a osôb žijúcich v podmienkach s veľmi nízkym hygienickým štandardom. ( 76,6 %). Všetci chorí boli izolovaní a liečení na Infekčnej klinike v Nitre.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.10.2014 14:41
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.10.2014 12:31
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 43. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 28.10.2014 10:45
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 22.10.2014 08:37
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 42.kal.týždni 2014.

Tu nájdete Edukačný materiál - Podozrivá osoba na vysoko nebezpecnú nákazu
Pridané: 20.10.2014 15:25
EBOLA
Edukačný materiál - Podozrivá osoba na vysoko nebezpečnú nákazu

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.10.2014 12:31
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.10.2014 08:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 41. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o Svetovom dni potravín
Pridané: 14.10.2014 07:35
Svetový deň potravín
13. 10. 2014 - 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“

Tu nájdete aktuálnu informáciu o DNI SRDCA
Pridané: 13.10.2014 14:35
DEŇ SRDCA - vyhodnotenie
Vyhodnotenie - Svetový deň srdca

Tu nájdete aktuálnu informáciu k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce
Pridané: 10.10.2014 08:34
Tlačová práva k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce.
Tlačová práva k epidemickému výskytu žltačky typu A v okrese Zlaté Moravce.

Tu nájdete nové povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
Pridané: 7.10.2014 13:54
!!!! Nové povinnosti pri ochrane zdravia pri práci !!!!!
V súvislosti s novelou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia platnou od 1.8.2014 upozorňujeme na niektoré nové povinnosti všetkých zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci svojich zamestnancov uvedené v § 30 citovaného zákona.!!!

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.10.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o výberovom konaní
Pridané: 2.10.2014 13:12
Výberové konanie
Informácia o výberovom konaní

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 1.10.2014 09:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 39.kal.týždni 2014.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.9.2014 10:25
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 26.9.2014 11:14
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 26.9.2014 10:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 38.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 19.9.2014 12:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 18.9.2014 10:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 37.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o DNI SRDCA
Pridané: 17.9.2014 14:15
DEŇ SRDCA
26.september - svetový deň srdca

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.9.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o ebole
Pridané: 11.9.2014 09:25
EBOLA
Hemoragická horúčka Ebola

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.9.2014 08:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 36.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu informáciu Európsky deň ústneho zdravia
Pridané: 8.5.2014 14:20
Európsky deň ústneho zdravia
12.september Európsky deň ústneho zdravia

Tu nájdete aktuálnu informáciu SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE SAMOVRÁŽD
Pridané: 8.9.2014 14:04
SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE SAMOVRÁŽD
10.september 2014 SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE SAMOVRÁŽD

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 5.9.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 36. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 4.9.2014 11:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 35.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.8.2014 11:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 35. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 27.8.2014 11:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 34.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.8.2014 12:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 34. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 21.8.2014 11:17
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 33.kal.týždni 2014.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 15.8.2014 13:22
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.8.2014 8:38
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.8.2014 10:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 32. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o ebole
Pridané: 8.8.2014 09:15
EBOLA
Najčastejšie otázky a odpovede

Tu nájdete aktuálnu informáciu o výberovom konaní
Pridané: 5.8.2014 08:12
Výberové konanie
Informácia o výberovom konaní

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 1.8.2014 12:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 31.7.2014 14:22
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 25.7.2014 12:48
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 30. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 24.7.2014 10:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 29.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 18.7.2014 11:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 29. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 18.7.2014 10:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 28.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu legislatívu v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín
Pridané: 11.7.2014 12:55
Zoznam aktualizovanej legislatívy, týkajúcej sa problematiky hygieny výživy a bezpečnosti potravín v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva
Aktualizovali sme prhľad aktuálnej legislatívy v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 11.7.2014 10:21
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.7.2014 12:22
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 8.7.2014 10:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 27.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.7.2014 9:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 27. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 2.7.2014 13:38
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.6.2014 12:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.6.2014 11:38
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.6.2014 10:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 25. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 17.6.2014 13:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 17.6.2014 12:43
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 24.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.6.2014 10:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 24. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu Odporúčania pre cestovateľov
Pridané: 9.6.2014 08:54
Odporúčania pre cestovateľov
Nové odporúčania pre obyvateľov a návštevníkov krajín s výskytom detskej obrny

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.6.2014 10:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.5.2014 11:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 22. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Pridané: 28.5.2014 07:54
SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
31. máj 2014 SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 26.5.2014 08:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 21. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 21.5.2014 13:53
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 20.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu informáciu Ako sa chrániť pred kliešťami
Pridané: 19.5.2014 08:54
Ako sa chrániť pred kliešťami
Ako sa chrániť pred kliešťami

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.5.2014 11:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 20. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu Projekt Zdravé mesto – DNI ZDRAVIA
Pridané: 15.5.2014 13:54
Dni zdravia
Projekt „Zdravé mesto“ – DNI ZDRAVIA

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 9.5.2014 10:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 19. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 9.5.2014 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 18.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu informáciu 
10. máj 2014  Svetový deň pohybu
Pridané: 7.5.2014 14:54
Pohybom k zdraviu
10. máj 2014 Svetový deň pohybu

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 2.5.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 18. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 26.4.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 17. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 26.4.2014 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 16.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o ebole
Pridané: 24.4.2014 09:54
Vírusové ochorenie Ebola
Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 24.4.2014 9:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 22.4.2014 11:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o EURÓPSKOM IMUNIZAČNOM TÝŽDENI
Pridané: 22.4.2014 09:41
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.4.2014 07:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 16. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 16.4.2014 13:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 15.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.4.2014 11:24
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.4.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 14. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu „Oslávte Vaše zdravie na Svetový deň zdravia“
Pridané: 1.4.2014 07:24
Svetový deň zdravia
„Oslávte Vaše zdravie na Svetový deň zdravia“

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 31.3.2014 9:04
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.3.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 28.3.2014 11:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 28.3.2014 10:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 12.kal.týždni 2014.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.3.2014 7:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu Svetový deň tuberkulózy – 24. marec 2014
Pridané: 14.3.2014 09:54
Svetový deň tuberkulózy
Svetový deň tuberkulózy – 24. marec 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.3.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 11. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.3.2014 13:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 10.kal.týždni 2014.

Tu nájdete aktuálny oznam
Pridané: 11.3.2014 10:34
Oznam
Stanovisko RÚVZ v Nitre o ozname "Pozor na holuby. Sú skutočnými nositeľmi chorôb."

Tu nájdete aktuálny oznam informáciu o Svetovom dni vody
Pridané: 10.3.2014 13:54
SVETOVÝ DEŇ VODY - 22. marec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude 20.marca 2014 t.j. štvrtok v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.3.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 10. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 5.3.2014 10:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.2.2014 12:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.2.2014 11:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.02.2014 8:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie kampane Bezpečný návrat domov
Pridané: 20.2.2014 07:40
Bezpečný návrat domov
Projekt " Bezpečný návrat domov "

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.2.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 7. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.02.2014 14:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.2.2014 09:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 31.01.2014 11:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 5. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 31.01.2014 9:34
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.01.2014 08:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 4. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 23.01.2014 7:03
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 17.01.2014 08:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 3. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 15.01.2014 7:15
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete očkovací kalendár na rok 2014
Pridané: 13.01.2014 10:54
Očkovací kalendár na rok 2014
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2014, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.01.2014 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 2. kal. týždeň 2014

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.01.14 14:15
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 03.01.2014 11:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 1. kal. týždeň 2014

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.12.2013 10:54
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.12.2013 13:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.12.13 7:15
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.12.2013 13:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 50. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 11.12.13 14:15
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.12.2013 11:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie Svetový deň boja proti AIDS -1. december 2013
Pridané: 22.11.2013 15:30
Svetový deň boja proti AIDS
Svetový deň boja proti AIDS -1. december 2013

Tu nájdete informácie o MEDZINÁRODNOM DNI BEZ FAJČENIA
Pridané: 22.11.2013 15:30
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA
22. november - MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2013 13:52
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.11.2013 11:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 47. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o 
Celoslovenskej súťaži s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“.
Pridané: 18.11.2013 14:52
„Najlepšia protidrogová nástenka“.
V súvislosti s realizáciou aktivít pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika SR – prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH celoslovenskú súťaž s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“. Cieľom súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a poukázať na význam primárnej prevencie užívania návykových látok, predovšetkým z hľadiska predchádzania poškodeniam telesného a duševného vývoja i ochrany zdravia detí a mladistvých. Súťaž bude vyhlásená dňa 20. novembra 2013 na tlačovej besede na ÚVZ SR v Bratislave. Termín uzávierky súťaže je 20. január 2014. V prílohe je propagačný leták k súťaži, podmienky a pravidlá súťaže. kontaktná osoba na RÚVZ so sídlom v Nitre: PhDr. Alena Gregušová, PhD. telefónne číslo: 037/65 604 33 e-mailová adresa: nr.gregusova@uvzsr.sk

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.11.2013 13:52
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.11.2013 09:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 46. kal. týždeň 2013

Tu nájdete Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014
Pridané: 8.11.2013 10:17
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014
Očkovanie je najúčinnejšou a najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke. Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.11.2013 09:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 45. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 7.11.2013 13:52
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 7.11.2013 13:51
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.11.2013 09:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 44. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 21.10.2013 09:20
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Koniec peľovej sezóny 2013.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.10.2013 09:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 18.10.2013 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 41.kal.týždni 2013.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 16.10.2013 13:52
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.10.2013 11:17
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 41. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 14.10.2013 11:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 40.kal.týždni 2013.

Tu nájdete informáciu o Svetovom dni výživy
Pridané: 11.10.2013 09:11
Svetový deň výživy 16.10.2013
KAMPAŇ 2013 „Odstráň obezitu !“

Viac ako 150 krajín sveta si každoročne dňa 16. októbra pripomína Svetový deň výživy, ktorý vyhlasuje Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Cieľom tohto dňa je zabezpečenie dostatku potravín a pitnej vody v rozvojových krajinách, zmiernením chudoby a hladu.

Tu nájdete informáciu o Svetovom dni duševného zdravia
Pridané: 9.10.2013 09:11
Svetový deň duševného zdravia – 10. október 2013
Svetový deň duševného zdravia (TheWorldMentalHealthDay) vyhlasuje od roku 1992 každoročne dňa 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Duševné zdravie sa týka každého z nás. Hlavným zámerom je sústredenie záujmu odbornej a širokej verejnosti na otázky duševného zdravia a podpora úsilia o dosiahnutie a udržanie čo najvyššej úrovne takého zdravia.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.10.2013 09:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 27.9.2013 09:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 1.10.2013 11:52
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.9.2013 09:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o Svetovom dni srdca
Pridané: 20.9.2013 11:25
Svetový deň srdca
Svetový deň srdca 29. september 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 18.9.2013 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 37.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o Svetovom dni Alzheimerovej choroby
Pridané: 17.9.2013 09:25
Svetový deň Alzheimerovej choroby
Svetový deň Alzheimerovej choroby

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.9.2013 11:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 13.9.2013 11:32
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o EURÓPSKOM DNI ÚSTNEHO ZDRAVIA V MŠ
Pridané: 12.9.2013 09:25
EURÓPSKY DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA V MŠ
EURÓPSKY DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA V MŠ

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.9.2013 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 36.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.9.2013 11:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 36. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o EURÓPSKOM DNI ÚSTNEHO ZDRAVIA
Pridané: 4.9.2013 09:25
EURÓPSKY DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA
EURÓPSKY DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA - 12.september

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 4.9.2013 09:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 35.kal.týždni 2013.


Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.8.2013 11:32
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 30.8.2013 10:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 35. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 28.8.2013 10:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 34.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 23.8.2013 10:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 33.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.8.2013 10:11
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.8.2013 11:32
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 16.8.2013 11:32
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.8.2013 10:33
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 33. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 15.8.2013 8:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 32.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.8.2013 10:33
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 32. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 2.8.2013 10:33
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 31. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 25.7.2013 14:33
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 30. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 26.7.2013 14:32
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 26.7.2013 14:30
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 24.7.2013 14:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 29.kal.týždni 2013.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o kúpaliskách
Pridané: 18.7.2013 8:35
Informácia o letnej turistickej sezóne 2013
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva štátny zdravotný dozor v troch okresoch : Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. V okrese Nitra a Šaľa boli vydané rozhodnutia na uvedenie priestorov či už letného alebo termálne ho kúpaliska do prevádzky v LTS 201 3 . V okrese Zlaté Moravce Letné kúpalisko nie je v prevádzke.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 17.7.2013 15:35
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 28.kal.týždni.


Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 17.7.2013 15:30
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie ako sa chrániť pred horúčavou
Pridané: 16.7.2013 13:30
Čo robiť v počas horúčav !!!
Po dlhšie trvajúcom chladnom období sa k nám opäť vrátilo leto. No horúci letný deň nám neprináša vždy len radosť. Silné horúčavy môžu vážne ohroziť naše zdravie. A keďže každodenné počasie ovplyvniť nedokážeme, je dôležité poznať ako môžeme nášmu organizmu pomôcť aj my sami.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.7.2013 11:03
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 28. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 11.7.2013 7:15
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 27.kal.týždni.
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 4.7.2013 11:03
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 27. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 2.7.2013 10:25
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 26.kal.týždni.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.6.2013 11:03
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 26. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 28.6.2013 10:25
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 25.kal.týždni.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.6.2013 7:03
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 25. kal. týždeň 2013

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 20.6.2013 13:30
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete informácie o SVETOVOM DNI BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A OBCHODOVANIU S DROGAMI - 26. jún 2013
Pridané: 20.6.2013 9:50
SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A OBCHODOVANIU S DROGAMI - 26. jún 2013
SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A OBCHODOVANIU S DROGAMI - 26. jún 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 20.6.2013 8:25
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 24.kal.týždni.

Tu nájdete informácie o zbere a manipulácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania
Pridané: 19.6.2013 7:50
Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania
Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania

Tu nájdete informácie o záplavách
Pridané: 17.6.2013 7:50
Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku
Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.6.2013 10:03
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 24. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.6.2013 7:25
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 23.kal.týždni.

Tu nájdete informácie o záplavách
Pridané: 10.6.2013 9:50
Záplavy - základné pokyny pre verejnosť
Záplavy - základné pokyny pre verejnosť

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.6.2013 7:30
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 7.6.2013 10:53
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 23. kal. týždeň 2013

Tu nájdete aktuálnu informáciu o prírodných lokalitách v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Pridané: 6.6.2013 13:25
Informácia o prírodných lokalitách v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Informácia o prírodných lokalitách v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Tu nájdete informácie o kampani Čisté ruky
Pridané: 26.4.2013 9:50
UMÝVAJ SI RUKY - ZACHRÁNIŠ ŽIVOT
Kampaň UMÝVAJ SI RUKY - ZACHRÁNIŠ ŽIVOT - 5. máj 2013

Tu nájdete informácie o Aktivitách Európskeho imunizačného týždňa
Pridané: 18.3.2013 10:50
Aktivity Európskeho imunizačného týždňa
Aktivity Európskeho imunizačného týždňa

Tu nájdete informácie o kampani Vyzvi srdce k pohybu
Pridané: 13.3.2013 10:50
Vyzvi srdce k pohybu
Kampaň " Vyzvi srdce k pohybu" 2013

Pridané: 13.3.2013 10:50
Kampaň MOST „Dni srdca“ JARNÉ DNI SRDCA
15. – 16. 3. 2013
Kampaň MOSTje zameraná na informovanie občanov o závažnosti hlavných srdcovo cievnych rizikových faktorov. Hlavnými organizátormi kampane sú Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike budú prostredníctvom odborníkov poradenských centier ochrany a podpory zdravia na meracích miestach po celom Slovensku poskytovať pre verejnosť bezplatne:

Tu nájdete informácie pre prevadzkovatelov solarii
Pridané: 22.1.2013 12:15
INFORMÁCIA
Informácia pre prevádzkovateľov solárií.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky
Pridané: 11.1.2013 11:25
Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky
Ako predísť chrípke

Tu nájdete aktuálnu informáciu Ako predísť chrípke
Pridané: 11.1.2013 11:25
Ako predísť chrípke
Ako predísť chrípke

Tu nájdete Ako predísť chrípke
Pridané: 7.1.2012 11:46
Ako predísť chrípke
Informačný leták ako predísť chrípke.

Tu nájdete informácie o stanovisku GSK k stiahnutiu šarže Infanrix HEXA
Pridané: 9.10.2012 10:10
GSK stanovisko k stiahnutiu šarže Infanrix HEXA
GSK stanovisko k stiahnutiu šarže Infanrix HEXA

Tu nájdete informácie ako sa chrániť pred letnými horúčavami v práci.
Pridané: 28.6. 9:10
Záťaž teplom pri práci.
Záťaž teplom pri práci.

Tu nájdete informácie ako sa chrániť pred letnými horúčavami.
Pridané: 26.6. 9:10
Letné horúčavy.
Letné horúčavy - ako sa chrániť pre letnými horúčavami.

Opaľovanie v soláriách
Pridané: 13.6.2012 11:14
Opaľovanie v soláriách.
Opaľovanie v soláriách

Tu nájdete aktuálnu informáciu o očkovaní pred cestou do zahraničia
Pridané: 7.5.2012 10:30
Cestovná medicína
Očkovanie pred cestou do zahraničia

Jarný odborný seminár
Pridané: 12.12.2011 14:15
Jesenný odborný seminár
Dňa 16.11.2011 sa uskutočnil Jesenný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Tu nájdete usmernenie pre dovozcov
Pridané: 7.7.2011 11:05
Usmernenie pre dovozcov
Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

Usmernenie ÚVZ SR k problematike sushi
Pridané: 13.06.2011 14:15
Usmernenie ÚVZ SR k problematike sushi
Tento článok je majetkom Úradu verejného zdravotníctva SR a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Tento článok môže byť zobrazovaný, reformatovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné uvádzať názov našej stránky na každom publikovanom dokumente. Neoprávnené používanie týchto materiálov alebo ich kópií je protizákonné

Jarný odborný seminár
Pridané: 02.06.2009 11:15
Jarný odborný seminár
Dňa 31.5.2011 sa uskutočnil Jarný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Jesenný odborný seminár
Pridané: 26.11.2010 11:15
Jesenný odborný seminár
Dňa 25.11.2010 sa uskutočnil Jesenný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Jarný odborný seminár
Pridané: 29.07.2009 12:15
Jarný odborný seminár
Dňa 3.6.2010 sa uskutočnil Jarný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Tu nájdete Žltačka typu A (vírusová hepatitída typu A) - choroba špinavých rúk
Pridané: 04.06.2010 8:27
Žltačka typu A (vírusová hepatitída typu A) - choroba špinavých rúk
Žltačka typu A (vírusová hepatitída typu A) - choroba špinavých rúk

Tu nájdete Vzor Prevádzokového poriadku zariadenia spoločného stravovania (ZSS)
Pridané: 4.1.2009 11:25
Vzor Prevádzokového poriadku zariadenia spoločného stravovania (ZSS)
Vzor Prevádzokového poriadku zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

Jesenný odborný seminár
Pridané: 28.12.2009 09:15
Jesenný odborný seminár
Dňa 24.11.2009 sa uskutočnil Jesenný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Odborné usmernenie
Pridané: 12.10.2009 10:10
Odborné usmernenie
Odborné usmernenie pre práce spojené s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest.

Arzén a jeho riziká
Pridané: 21.08.2009 15:03
Arzén a jeho riziká
Arzén je prirodzene sa vyskytujúci prvok v pôde, vzduchu a vo  vode. Organické a anorganické formy arzénu môžu vstupovať do organizmu rôznymi cestami: inhaláciou, ingesciou – prehltnutím ( potravou a pitnou vodou) alebo dermálnym-kožným kontaktom ...

Jarný odborný seminár
Pridané: 05.06.2009 09:15
Jarný odborný seminár
Dňa 4.6.2009 sa uskutočnil Jarný odborný seminár na RÚVZ Nitra.

Informácia o postupe v prípade podozrenia na nález rádioaktívneho materiálu
Pridané: 24.7.2007 10:00
Postup v prípade podozrenia na nález rádioaktívneho materiálu
Prakticky vo všetkých odvetviach národného hospodárstva Slovenskej republiky sú používané zariadenia a prístroje založené na princípe využívania ionizujúceho žiarenia, ktorého zdrojom sú rôzne rádioaktívne látky - rádionuklidy.

Informácia o nakladaní s nebezpečnými odpadmi
Pridané: 24.7.2007 9:45
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi. ( NO )
Pre právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré nakladajú s NO v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, vyplývajú zo zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve nasledovné povinnosti:

Novinky