Zmluvy
ZMLUVY ROK 2011

Číslo zmluvy Dodávateľ IČO dodávateľa Názov zmluvy - dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v EUR
Fakultná nemocnica Nitra 17336007 Zmluva o výpožičke sterilizátora 7.4.2011 13.4.2011 1 rok
254,- Eur
ÚDZS odbor SLaPA 30796482 Dohoda o poskytnutí laboratórnych anylýz, meraní, odborných expertíz 1.4.2011 1.4.2011 neurčito
0,- Eur
Ján Bakoš 41435567 Zmluva o zabezpečovaní prác na prev. budov. 27.4.2011 1.4.2011 1.4.2011-30.9.2011
110,- Eur/mes.
Le Cheque Dejeuneur s.r.o. 313 966 74 Komisionárska zmluva 23.6.2011 1.7.2011 30.9.2012
0,- Eur
Slovanet, a.s. 35 765 143 Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete 27.6.2011 1.7.2011 31.12.2013
96,- Eur/mes
AQM s.r.o 35811811 Darovacia zmluva 29.9.2011 1.10.2011 neurčito
0,- Eur/mes.
Ján Bakoš 41435567 Zmluva o zabezpečovaní kuričských prác a iných činností 29.9.2011 29.9.2011 1.10.2011-30.4.2012
140,- Eur/mes.
Odborová organizácia pri RÚVZ Nitra 17336031 Kolektívna zmluva 28.12.2011 1.12.2012 31.12.2012
0,- Eur
Messer Tatragas, spol. s r.o 00 685 852 DODATOK č. 2 28.2.2011 3.3.2011 30.6.2011
0,- Eur
Slovenské biologické služby a.s. 35 706 660 DODATOK K ZMLUVE č.9/201 10.3.2011 16.3.2011 31.3.2011
0,- Eur
KR PZ v Nitre 35 706 660 Príloha č. 2 sa nahrádza pr. č. 3 28.3.2011 31.3.2011 neurčito
0,- Eur
Messer Tatragas, spol. s r.o 00 685 852 DODATOK č. 3 29.6.2011 1.7.2011 31.12.2011
0,- Eur
T-Mobile 00 685 852 DODATOK k Zmluve o pripojení 25.8.2011 25.8.2011 24 mes.
39,99- Eur
Odborová organizácia pri RÚVZ Nitra 17336031 DODATOK ku kolektívnej zmluve 12.9.2011 15.9.2011 31.12.2011
0,- Eur
AQM, s.r.o 35811811 DODATOK č.1 ku zmluve o výpožičke ( AQM s.r.o)-2006 19.9.2011 20.9.2011 neurčito
0,- Eur
AQM, s.r.o 35811811 DODATOK č.2 ku zmluve o výpožičke ( AQM s.r.o)-2006 27.9.2011 27.9.2011 30.9.2011
0,- Eur
Messer Tatragas, spol. s r.o 00 685 852 DODATOK č. 4 27.12.2011 28.12.2011 30.6.2012
0,- Eur
Kooperatíva poisťovňa a.s. 00 585 441 DOHODA 27.12.2011 28.12.2011 31.12.2011 - 30.12.2012
306,56,- Eur
Novinky