Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby ste otázky týkajúce sa  potravinárskych prevádzok, predajní,  barov, reštaurácií   smerovali na zamestnancov oddelenia hygieny výživy.

Mailom: nr.hv@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. čísle :  037 65604 + číslo klapky

Ing. Pintová

 

40

Ing. Csánová

 

41

Halmanová

 

43

Csikošová, Mgr. Maková

44

Mgr. Molnárová, Ing. Chlebová

45

Mgr. Jankušíková, Mgr.Čapová

46

 

 

Otázky týkajúce sa zariadení starostlivosti o ľudské telo,   fitnescentier, kozmetických salónov, solárií telovýchovných zariadení , otázky týkajúce sa pohrebných služieb   smerovali na zamestnancov oddelenia hygieny životného prostredia .

Mailom: nr.sluzby@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. čísle :  037 65604 + číslo klapky

RNDr. Kraváriková

30

 Mgr. Kucserová, Kunkelová

31

Szoradová

 

31

Dragúňová, Mgr . Moravčíková

32

Ing. Bôbová

 

32

 

 

Otázky týkajúce sa  predškolských, školských zariadení , internátov smerovali na  zamestnancov oddelenia hygieny detí a mládeže .

Mailom: nr.veducahdm@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. čísle :037 65604 + číslo klapky

PhDr. Gregušová

33

Kováčová, Maceková

34

Ing. Fikselová, Petrikovičová

35

 

 

Otázky týkajúce sa  zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov  v prevádzkach firiem , dielní, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a podobných zariadení   smerovali na zamestnancov oddelenia  preventívneho pracovného lekárstva.

Mailom: nr.ppl@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. čísle : 037 65604 + číslo klapky

Mgr. Zubčáková

 

70

Ing. Duchoňová, Mgr. Halásová

74

Mgr. Zubčáková

 

Mgr. Cverčková, Mgr. Miklášiková

78

 

 

 

 

 

Otázky týkajúce sa  používania zdrojov ionizujúceho a laserového žiarenia smerovali na zamestnancov oddelenia  radiačnej ochrany.

 

Mailom: nr.ziarenie@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. čísle : 037 65604 + číslo klapky

 

Mgr. Trebichalský

 

73

Mgr. Černáková         

71

Mgr. Ševčík

73

 

Novinky