PORADŇA PRE OCHRANU A PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

 

PORADŇA PRE OCHRANU A PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI


Problematika zdravie podporujúcich pracovných podmienok

 

kontaktná osoba: Ing. Eleonóra Halzlová, MPH

č. tel.: 037 / 656 04 70

e-mail: nr.ppl@uvzsr.sk

konzultácie: Pondelok – Piatok

od 8:00 do 13:00 (po predchádzajúcom tel. dohovore)
Problematika ionizujúceho a laserového žiarenia

 

kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Trebichalský

č. tel.: 037 / 656 04 73

e-mail: nr.ziarenie@uvzsr.sk

konzultácie: Pondelok – Piatok

od 8:00 do 13:00 (po predchádzajúcom tel. dohovore)

 

 

 

 

 

Novinky