Oddelenie radiačnej ochrany

  • Koncepcia oddelenia
  • Ionizujúce žiarenie
  • Lasery
  • Záchyty RA materiálov
  • Poradňa ORO


  • Prieskum výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch
    RÚVZ Nitra Vás chce touto cestou informovať o prieskume výskytu prírodného rádioaktívneho plynu radónu v pobytových priestoroch, ktorý sa bude na území SR realizovať najbližšie roky. V súvislosti s prieskumom Vám chceme dať do pozornosti dotazník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zameraný na radónovú problematiku. Z poverenia Úradu verejného zdravotníctva SR, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie a distribúciu tohto dotazníka medzi čo najširší okruh ľudí (rodinu, priateľov, známych,…). Je potrebné, aby dotazník vyplnilo čo najviac ľudí, a aby bol vyplnený kompletne, aby bolo možné spraviť relevantné výstupy, preto oceníme každé zdieľanie a pomoc. Ďakujeme za spoluprácu.
Novinky