Deň Zeme bol prvýkrát medzinárodne vyhlásený 22. apríla 1970, v dôsledku zdôraznenia potreby ochrany svetových prírodných zdrojov. Všetko sa to začalo ako univerzitné študentské hnutie na počiatku oslavované 21. marcom a až neskôr sa Deň Zeme zaradil medzi významné vzdelávacie a mediálne udalosti. Ochrancovia životného prostredia ho využívajú ako vhodný čas na vyzdvihnutie problémov životného prostredia na našej planéte, ako sú:
znečistenie ovzdušia, vody, pôdy; ničenie prostredia; decimovanie stoviek až tisícov rastlín a zvieracích druhov; vyčerpávanie neobnovyteľných prírodných zdrojov.
   Dôraz však treba klásť na rôzne riešenia, ktorými sa možno podarí pomaly zvrátiť negatívny efekt ľudskej činnosti. Jedným z riešení sú recyklácia priemyseľných materiálov; zachovanie paliva a energie; zákaz používať škodlivé chemické látky; zastavenie ničenia významných lokalít nachádzajúcich sa v dažďových pralesoch, a taktiež ochrana ohrozených druhov.

Novinky