Upozornenie pre prevádzkovateľov kúpaliska:

 

Od 12.1.2023 novelou zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na nasledovné zmeny:

 

§ 19 Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská

 

(7) Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný

 

k)vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom; zákaz vstupu so zvieraťom sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,

 

l)zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov a musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci,25d)

 

 

(9)  Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný

 

(l) vyznačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu umelého kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom; zákaz vstupu so zvieraťom sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,

 

(n) zabezpečiť na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci dostatočný počet plavčíkov; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov, musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci25d) a k bazénu byť určený tak, aby na

1.najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,

2.plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,

3.plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,

4.vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky