Mesačný výkaz prenosných ochorení v okrese Šaľa za mesiac:Rok 2020Novinky