Chrípka-Kedy sa zaočkovať?
Chrípka - informácia pre verejnosť


S ochladzovaním ovzdušia, zhoršujúcim sa počasím a pribúdaním zrážok dochádza každoročne v tomto ročnom období k zvyšujúcemu sa počtu ochorení z nachladnutia, horných dýchacích ciest a na chrípku.

Čo je chrípka?
Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašľaní a kýchaní. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40°C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1-3 dni od infikovania sa.

Je chrípka vážne ochorenie?
Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie si často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Ako sa odlišuje chrípka od obyčajného prechladnutia?
Mnoho ľudí si mýli chrípku so silným prechladnutím, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie ochorenie. Príznaky bežného prechladnutia, ako sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo, trvajú kratšie a nevznikajú náhle z plného zdravia. Komplikácie (zápal pľúc) sa vyskytujú zriedka

Ako dlho je človek nákazlivý?
Obdobie nákazlivosti (kedy sa od chorého na chrípku môžu nakaziť ľudia v jeho okolí) je 3-5 dní od vzniku príznakov u dospelých a do 7 dní u malých detí.

Ako sa chrípka lieči?
Ako viacero vírusových ochorení i chrípka sa musí vyležať. Odporúčané sú lieky na tlmenie bolestí hlavy, svalov a zníženie teploty.

Je možná prevencia chrípky?
Pred týmito ochoreniami sa možno chrániť zvyšovaním odolnosti organizmu, konzumáciu stravy bohatej na vitamíny, najmä vitamín C, vhodným obliekaním a častým vetraním v miestnostiach, kde sa zdržiava väčší počet osôb.

Najúčinnejšou, najdostupnejšou a najefektívnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie.
Kto by sa mal dať zaočkovať?
Protichrípkovú vakcínu je možné podať každej osobe, ktorá si chce znížiť pravdepodobnosť infikovania sa vírusom chrípky. Očkovanie sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy (osoby 65-ročné a staršie, dispenzarizovaní pacienti bez ohľadu na vek, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami). Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom ako aj osobám umiestnených v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti. Tiež osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach.

Kto by nemal byť očkovaný?
Očkované by nemali byť osoby, ktoré majú kontraindikáciu uvedenú v príbalovom letáku očkovacej látky. Malo by sa odložiť u pacientov s horúčnatým ochorením alebo akútnou infekciou. Všeobecne sa neodporúča ženám v 1.trimestri tehotenstva a deťom mladším než 6 mesiacov.

Prečo sa odporúča očkovanie každoročne?
Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní, časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Okrem toho, chrípkové vírusy neustále podliehajú genetickým zmenám, a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii, alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku, nemusí chrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi (preto musí byť očkovacia látka každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky).

Kedy je vhodná doba dať sa zaočkovať?
Najvhodnejšie je od polovice septembra do konca novembra, aby sa stihla vytvoriť dostatočná hladina protilátok (vytvorí sa 10-14 dní po očkovaní).

Je očkovacia látka proti chrípke účinná?
Účinnosť vakcíny závisí od imunitného stavu a veku očkovanej osoby. Následkom očkovania je, že ľudia neochorejú alebo ochorenie prebehne len mierne (bez komplikácií).

Novinky