Dátové formáty pre prijímanie elektronických dokumentov


Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne (www.slovensko.sk) a elektonickej pošty, orgán verejnej moci t.j.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre prijíma tieto dátové formáty:

- PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.

Novinky