Dátové formáty pre prijímanie elektronických dokumentov


Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne (www.slovensko.sk) a elektonickej pošty, orgán verejnej moci t.j.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre prijíma tieto dátové formáty:

- RTF, HTM, HTML, PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, GIF, PNG, JPG, JPEG, TIFF, SWG, SVG, XLS, XLSX, ODS, MPG, MPEG, MP4, MP3, ASIC, ASICE, XZEP, ZIP

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.

Novinky