OPATRENIA UVZSR
Tu nájdete čiastku 4/2021
Pridané: 11.1.2021 09:53
Vyhláška vlády čiastka 4/2021
Vyhláška vlády čiastka 4/2021

Tu nájdete čiastku 2/2021
Pridané: 8.1.2021 11:13
Vyhláška vlády čiastka 2/2021
Vyhláška vlády čiastka 2/2021

Tu nájdete čiastku 38/2020
Pridané: 8.1.2021 11:13
Vyhláška vlády čiastka 38
Vyhláška vlády čiastka 38

Tu nájdete čiastku 36/2020
Pridané: 31.12.2020 06:43
Vyhláška vlády čiastka 36
Vyhláška vlády čiastka 36

Tu nájdete čiastku 31/2020
Pridané: 28.12.2020 10:03
Vyhláška vlády čiastka 33
Vyhláška vlády čiastka 33

Tu nájdete čiastku 31/2020
Pridané: 23.12.2020 08:03
Vyhláška vlády čiastka 31
Vyhláška vlády čiastka 31

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 21.12.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 29
Vyhláška vlády čiastka 29

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 8.12.2020 07:53
Vyhláška vlády čiastka 21
Vyhláška vlády čiastka 21

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 7.12.2020 11:53
Vyhláška vlády čiastka 20
Vyhláška vlády čiastka 20

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 7.12.2020 11:50
Vyhláška vlády čiastka 19
Vyhláška vlády čiastka 19

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 17
Vyhláška vlády čiastka 17

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.11.2020 07:13
Usmernenie HH SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) OSIO/791/ 119830 /2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 16.11.2020 15:09
Vyhláška vlády čiastka 16
Vyhláška vlády čiastka 16

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 12
Vyhláška vlády čiastka 12

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 11
Vyhláška vlády čiastka 11

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.10.2020 10:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8323/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.10.2020 10:38
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8326/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:38
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:37
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hranice
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7693/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:36
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7852/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:28
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19, uverejnené v ôsmej aktualizácii Usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:27
ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami
Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.6.2020 9:57
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5089/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:57
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4739/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:55
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4825/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:53
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4738/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 5.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie hraníc s AU a HU
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4648/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie hraníc s ČR
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4647/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4593/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 9:37
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4592/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 9:33
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4591/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 27.05.2020 10:39
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - chytrá a štátna karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4363/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Usmernenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - stravovanie detí v MŠ a ZŠ
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4311/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Usmernenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19
Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 7:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - školské stravovanie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4204/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:33
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:32
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:31
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4083/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.05.2020 11:10
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nariadenie izolácie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 14.05.2020 8:12
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre poradenské centrá, vydávanie stravy, rehabilitačné strediská
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3991/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 07.05.2020 12:54
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - verejnosť a pohrebné obrady
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3881/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 06.05.2020 8:26
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia a bohoslužby
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3796/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 06.05.2020 8:25
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3795/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 30.04.2020 14:01
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa, pendleri, študenti, ...
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 27.04.2020 10:30
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - dôchodci zmena
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:30
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre ubytovacie zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:20
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre otvorenie prevádzok ich režimové opatrenia
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:10
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - siedma aktualizáciak
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:00
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre schôdze štátnych orgánov
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 14:00
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre nosenie rúšok
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre nosenie rúšok

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 11:15
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 9:35
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre SŠ
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre SŠ

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 9:25
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre VŠ v zdravotníckych štúdijných programoch
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre VŠ v zdravotníckych štúdijných programoch

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.04.2020 12:45
Krízový plán pre potravinárske prevádzky
Všeobecné zásady - Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Novinky