OPATRENIA UVZSR
Tu nájdete 24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Pridané: 25.2.2022 11:06
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Pridané: 4.2.2022 12:56
17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tu nájdete 16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Pridané: 4.2.2022 12:56
16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tu nájdete 15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
Pridané: 2.2.2022 9:56
15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Tu nájdete 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených
Pridané: 2.2.2022 9:56
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

Tu nájdete 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Pridané: 2.2.2022 9:56
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Pridané: 2.2.2022 9:56
12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Tu nájdete 11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 2.2.2022 9:56
11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 10. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Pridané: 2.2.2022 9:56
10. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
10. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete 7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
Pridané: 25.1.2022 8:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Tu nájdete 6. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam  prevádzok
Pridané: 18.1.2022 10:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
6. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 5. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam  hromadných podujatí
Pridané: 18.1.2022 10:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
5. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 4. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
Pridané: 18.1.2022 10:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
4. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Tu nájdete 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Pridané: 18.1.2022 10:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Tu nájdete 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam  prevádzok
Pridané: 10.1.2022 10:00
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 17.12.2021 10:20
307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 306. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Pridané: 17.12.2021 10:20
306. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
306. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 305. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 291/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Pridané: 17.12.2021 10:20
305. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 291/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
305. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 291/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Tu nájdete 304. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 265/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby
zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Rožňava
Pridané: 17.12.2021 10:20
304. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 265/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Rožňava
304. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 265/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Rožňava

Tu nájdete 241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 14.12.2021 10:57
291.VVYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
VYHLÁŠKA 291 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Tu nájdete 241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 17.8.2021 09:27
241.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
241 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 240. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Pridané: 17.8.2021 09:27
240.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
240 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 239. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
Pridané: 17.8.2021 09:27
239.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
239 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Tu nájdete 238. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Pridané: 17.8.2021 09:27
238.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
238 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Tu nájdete 237. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Pridané: 17.8.2021 09:27
237.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
237 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Tu nájdete 307 U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky
Pridané: 2.8.2021 08:19
307 U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky
307 U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky

Tu nájdete 236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 30.7.2021 13:00
236.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
236 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete Informácia k Vyhláške ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí a k Vyhláške k činnosti prevádzok počas pandémie
Pridané: 26.7.2021 11:39
Informácia k Vyhláške ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí a k Vyhláške k činnosti prevádzok počas pandémie
Informácia k Vyhláške ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí a k Vyhláške k činnosti prevádzok počas pandémie

Tu nájdete 234. Informácia k novele vyhlášky č. 233, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Pridané: 26.7.2021 11:39
234.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
234 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 233. Informácia k novele vyhlášky č. 233,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 26.7.2021 11:39
233.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
233 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 226. Informácia k novele vyhlášky č. 231 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla
Pridané: 19.7.2021 11:19
231.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
231 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete 226. Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla
Pridané: 9.7.2021 12:39
226.Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla
226 Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla

Tu nájdete 226. Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla
Pridané: 9.7.2021 12:39
226.Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla
226 Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla

Tu nájdete 227. VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Pridané: 9.7.2021 12:39
227.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 249
Pridané: 28.6.2021 07:05
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 249
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 249

Tu nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 248
Pridané: 28.6.2021 07:05
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 248
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 248

Tu nájdete 219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Pridané: 17.6.2021 8:39
219.Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
219 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Tu nájdete 218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Pridané: 11.6.2021 9:59
218.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
218 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete 217. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Pridané: 11.6.2021 9:58
217.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
204 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 216. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 11.6.2021 9:57
216.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
216 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
Pridané: 10.5.2021 9:57
204.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
204 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Tu nájdete 203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Pridané: 10.5.2021 9:57
203.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
200 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tu nájdete 202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 10.5.2021 9:57
202.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
202 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Tu nájdete 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 3.5.2021 8:57
200.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
200 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Tu nájdete 199. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Pridané: 30.4.2021 10:01
199.Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
199 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Tu nájdete 198. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Pridané: 30.4.2021 10:01
198.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
198 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Tu nájdete 197. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 29.4.2021 12:01
197.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
197 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Tu nájdete 196. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 29.4.2021 12:01
196.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
196 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Tu nájdete 195. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 26.4.2021 09:01
195.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
195 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete 194. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 26.4.2021 09:01
194.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
194 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Tu nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203
Pridané: 19.4.2021 11:35
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203

Tu nájdete 187. VYHLÁŠKA VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
Pridané: 19.4.2021 11:01
187.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
187 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Tu nájdete 186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Pridané: 19.4.2021 11:01
186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
186 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Tu nájdete 176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Pridané: 16.4.2021 08:01
176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Tu nájdete VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Pridané: 16.4.2021 07:21
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
VYHLÁŠKA č 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Tu nájdete čiastku 40/2021
Pridané: 19.3.2021 09:21
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Tu nájdete čiastku 40/2021
Pridané: 19.3.2021 09:21
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Tu nájdete čiastku 40/2021
Pridané: 4.3.2021 08:56
Vyhláška vlády čiastka 40/2021
Vyhláška vlády čiastka 40/2021

Tu nájdete čiastku 39/2021
Pridané: 3.3.2021 07:56
Vyhláška vlády čiastka 39/2021
Vyhláška vlády čiastka 39/2021

Tu nájdete čiastku 27/2021
Pridané: 16.2.2021 07:00
Vyhláška vlády čiastka 27/2021
Vyhláška vlády čiastka 27/2021

Tu nájdete čiastku 16/2021
Pridané: 3.2.2021 08:47
Vyhláška vlády čiastka 16/2021
Vyhláška vlády čiastka 16/2021

Tu nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 64
Pridané: 2.2.2021 07:57
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 64
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 64

Tu nájdete čiastku 15/2021
Pridané: 2.2.2021 07:57
Vyhláška vlády čiastka 15/2021
Vyhláška vlády čiastka 15/2021

Tu nájdete čiastku 8/2021
Pridané: 25.1.2021 09:57
Vyhláška vlády čiastka 8/2021
Vyhláška vlády čiastka 8/2021

Tu nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 1
zo 6. januára 2021
Pridané: 25.1.2021 09:53
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021

Tu nájdete čiastku 4/2021
Pridané: 11.1.2021 09:53
Vyhláška vlády čiastka 4/2021
Vyhláška vlády čiastka 4/2021

Tu nájdete čiastku 3/2021
Pridané: 10.1.2021 10:13
Vyhláška vlády čiastka 3/2021
Vyhláška vlády čiastka 3/2021

Tu nájdete čiastku 2/2021
Pridané: 8.1.2021 11:13
Vyhláška vlády čiastka 2/2021
Vyhláška vlády čiastka 2/2021

Tu nájdete čiastku 38/2020
Pridané: 8.1.2021 11:13
Vyhláška vlády čiastka 38
Vyhláška vlády čiastka 38

Tu nájdete čiastku 36/2020
Pridané: 31.12.2020 06:43
Vyhláška vlády čiastka 36
Vyhláška vlády čiastka 36

Tu nájdete čiastku 31/2020
Pridané: 28.12.2020 10:03
Vyhláška vlády čiastka 33
Vyhláška vlády čiastka 33

Tu nájdete čiastku 31/2020
Pridané: 23.12.2020 08:03
Vyhláška vlády čiastka 31
Vyhláška vlády čiastka 31

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 21.12.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 29
Vyhláška vlády čiastka 29

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 8.12.2020 07:53
Vyhláška vlády čiastka 21
Vyhláška vlády čiastka 21

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 7.12.2020 11:53
Vyhláška vlády čiastka 20
Vyhláška vlády čiastka 20

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 7.12.2020 11:50
Vyhláška vlády čiastka 19
Vyhláška vlády čiastka 19

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.11.2020 09:53
Vyhláška vlády čiastka 17
Vyhláška vlády čiastka 17

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 23.11.2020 07:13
Usmernenie HH SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) OSIO/791/ 119830 /2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 16.11.2020 15:09
Vyhláška vlády čiastka 16
Vyhláška vlády čiastka 16

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 12
Vyhláška vlády čiastka 12

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.11.2020 9:09
Vyhláška vlády čiastka 11
Vyhláška vlády čiastka 11

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.10.2020 10:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8323/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.10.2020 10:38
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8326/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:38
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:37
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hranice
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7693/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 1.10.2020 8:36
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7852/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:28
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19
Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19, uverejnené v ôsmej aktualizácii Usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.9.2020 10:27
ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami
Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.6.2020 9:57
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5089/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:57
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4739/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:55
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4825/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 10.6.2020 9:53
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4738/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 5.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie hraníc s AU a HU
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4648/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 4.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie hraníc s ČR
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4647/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 15:27
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4593/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 9:37
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4592/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 3.6.2020 9:33
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4591/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 27.05.2020 10:39
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - chytrá a štátna karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4363/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Usmernenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - stravovanie detí v MŠ a ZŠ
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4311/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Usmernenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 10:39
Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19
Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 25.05.2020 7:39
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - školské stravovanie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4204/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:33
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:32
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.05.2020 7:31
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4083/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 18.05.2020 11:10
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nariadenie izolácie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 14.05.2020 8:12
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre poradenské centrá, vydávanie stravy, rehabilitačné strediská
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3991/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 07.05.2020 12:54
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - verejnosť a pohrebné obrady
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3881/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 06.05.2020 8:26
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia a bohoslužby
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3796/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 06.05.2020 8:25
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3795/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 30.04.2020 14:01
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa, pendleri, študenti, ...
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 27.04.2020 10:30
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - dôchodci zmena
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:30
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre ubytovacie zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:20
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre otvorenie prevádzok ich režimové opatrenia
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:10
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - siedma aktualizáciak
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 22.04.2020 08:00
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre schôdze štátnych orgánov
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 14:00
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre nosenie rúšok
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - pre nosenie rúšok

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 11:15
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 9:35
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre SŠ
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre SŠ

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 20.04.2020 9:25
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre VŠ v zdravotníckych štúdijných programoch
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia pre VŠ v zdravotníckych štúdijných programoch

Tu nájdete o koronavíruse
Pridané: 15.04.2020 12:45
Krízový plán pre potravinárske prevádzky
Všeobecné zásady - Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Novinky