Registračná karta rtg prístroja


Registračná karta držiteľa povolenia


Registračná karta spotreby rádioaktívnych látok


Registračná karta generátora žiarenia


Registračná karta uzavretého žiariča


Registračná karta zariadenia s uzavretým žiaričom