Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 18.4.2019 7:38
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2019
Pridané: 17.04.2019 09:45
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2019
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou boli dňa 09.04.2019 zamestnankyňami RÚVZ so sídlom v Nitre odobraté vzorky vôd z prameňov na území mesta Nitry - k.ú. Zobor (Svoradov prameň, prameň Šindolka a prameň na Pivoňkovej ulici).

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 16.04.2019 08:29
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 14.kal.týždni 2019.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 12.04.2019 08:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 15. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.4.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Radíme ako zvládnuť jarnú únavu
Pridané: 9.04.2019 09:45
Radíme ako zvládnuť jarnú únavu
Zvýšený príjem vitamínov, polhodinová prechádzka denne, pravidelný pitný režim a dostatok spánku sú základ pre to, aby vás nezložila jarná únava. Lepšie ju zvládnete, ak sa pokúsite minimalizovať stresy, obmedziťpitie alkoholu ako aj fajčenie.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 02.04.2019 13:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 12.kal.týždni 2019.

Tu nájdete Svetový deň vody – 22. marec - vyhodnotenie
Pridané: 29.03.2019 10:45
Svetový deň vody – 22. marec - vyhodnotenie
"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.03.2019 09:34
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 13. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 29.3.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 26.03.2019 7:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2019
V poradí už 8. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod tradičným názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ odštartuje v pondelok 25. marca 2019.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.03.2019 14:24
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 12. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 14.3.2019 12:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 14.03.2019 8:07
Svetový deň vody 2019
Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993.Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Nenechať nikoho bokom“.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 08.03.2019 13:04
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 10. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Týždeň mozgu  11. – 17. marec 2019
Pridané: 08.03.2018 12:45
Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Nenechajte svoj mozog zaháľať, začnite ho využívať na maximum !

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 01.03.2019 11:04
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 9. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 22.2.2019 10:44
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.2.2019 12:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.2.2019 13:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete nové povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
Pridané: 16.1.2019 09:14
!!!! OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 !!!!!
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.1.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Týždeň mozgu  11. – 17. marec 2019
Pridané: 08.03.2019 12:45
Týždeň mozgu 11. – 17. marec 2019
Nenechajte svoj mozog zaháľať, začnite ho využívať na maximum !

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.12.2018 09:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie Verejná vyhláška
Pridané: 21.12.2018 8:41
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia zamestnancov SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. Na Priehon 322/50, Nitra
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.12.2018 08:39
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie   osýpky
Pridané: 12.12.2018 09:28
Osýpky
Osýpky sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa ľahko šíri medzi neočkovanými ľuďmi. Infekčnosť ochorenia je veľmi vysoká, každý kto sa stretne s vírusom osýpok a nemá proti nim vytvorené protilátky ochorie. Protilátky môžeme získať buď prekonaním ochorenia alebo očkovaním.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 11.12.2018 10:08
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 07.12.2018 08:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.