Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.02.2018 11:08
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 8. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň proti rakovine  4.február
Pridané: 30.01.2018 7:35
Svetový deň proti rakovine 4.február
Svetový deň boja proti rakovine (WorldCancerDay) pripadá na deň 4.február.

Tu nájdete Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z.
Pridané: 14.12.2017 7:35
Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z.
Informácia o zmenách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov S účinnosťou od 1.12.2017 platí novela zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.12.2017 12:10
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.12.2017 8:51
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2017. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Svetový deň diabetu
Pridané: 16.11.2017 08:16
Svetový deň diabetu 14.novembra
Svetový deň diabetu (WDD) vznikol na popud Svetovej diabetickej nadácie

Tu nájdete informáciu pre prevádzkovateľov vodovodov
Pridané: 10.11.2017 10:11
Informácia pre prevádzkovateľov vodovodov a verejných vodných zdrojov v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Dňa 15.10.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 150/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 355/2007 Z.z. .....

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 19.10.2017 09:07
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 41.kal.týždni 2017.

Tu nájdete SVETOVÝ  DEŇ  OSTEOPORÓZY
Pridané: 17.10.2017 10:16
SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY 20.október
Svetový deň osteoporózy si každoročne pripomíname 20. októbra.

Tu nájdete Svetový deň duševného zdravia
Pridané: 9.10.2017 9:16
Svetový deň duševného zdravia
10. október vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Tu nájdete MEDZINÁRODNÝ DEŇ SENIOROV 1.október
Pridané: 4.10.2017 11:16
MEDZINÁRODNÝ DEŇ SENIOROV 1.október
Október – mesiac úcty k straším
„Krok do budúcnosti: Využívanie talentov, príspevkov a účasti starších osôb v spoločnosti“ je tohoročným mottom Medzinárodného dňa seniorov

Tu nájdete 21.september - Svetový deň Alzheimerovej choroby
Pridané: 18.9.2017 15:46
21.september - Svetový deň Alzheimerovej choroby
Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby si každoročne pripomíname 21.septembra. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tejto závažnej chorobe, ktorá spôsobuje postupný pokles kognitívnych funkcií – myslenia, pamäti, úsudku.

Tu nájdete EURÓPSKYDEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 12.september 2017
Pridané: 11.9.2017 15:56
EURÓPSKYDEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 12.september 2017
Deň ústneho zdravia znamená upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 25.8.2017 14:58
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Nadlimit olova v zelenom íle pôvodom z Českej republiky. Názov a označenie výrobku: Zelený jíl(výživový doplnok)

Tu nájdete Aktualizované usmernenie osýpky
Pridané: 18.4.2017 8:05
Aktualizované usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 18.8.2017 7:58
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Informácia o nebezpečných papierových košíčkoch na mufiny pôvodom z Číny

Tu nájdete aktuálnu informáciu pre turistov
Pridané: 3.8.2017 12:56
EXOTIKA BEZ zbytočného RIZIKA
Spomínajte na krásne zážitky z cestovania a nie na boj o svoje zdravie Na cestách Vás môžu ohroziť rôzne nákazlivé infekčné ochorenia ako napríklad...

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu
Pridané: 7.7.2017 11:56
Informácia o pripravenosti na letnú turistickú sezónu 2017
Informácia o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu v roku 2017 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa

Tu nájdete aktuálnu informáciu ako sa chrániť pred letnými horúčavami
Pridané: 21.06.2017 08:38
Informácia ako sa chrániť pred letnými horúčavami.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete študijný material k odbornej spôsobilosťi práce s potravinami
Pridané: 1.6.2017 15:46
Aktualizácia študijných materiálov
Dňa 1.6.2017 boli aktualizované študijné materiály ku skúškam odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažným činností - potraviny

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ „bez Tabaku“
Pridané: 25.05.2017 11:46
31. máj SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Trendom súčasnej doby je zdravý životný štýl a snaha zostať naďalej mladým a zdravým. Nejde len o to, ako dlho budeme žiť, ale tiež o kvalitu života. Stále viac sa preto staráme o zdravú výživu, dostatok pohybu a snažíme sa vyhnúť stresu. Na druhej strane zostáva ale diskutovaná otázka, ktorá sa týka problematiky fajčenia (pokiaľ ide o pasívnu alebo aktívnu formu fajčenia).

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 19.5.2017 8:17
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 9. 5. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.0583 zaslané varovné oznámenie o riziku udusenia sa v dôsledku konzumácie plastových chladiacich formičiek vložených do nápojov pôvodom z Číny.

Tu nájdete Pramene v meste Nitra
Pridané: 17.05.2017 08:45
Pramene v meste Nitra
Kvalita vody vo verejných vodných zdrojoch - prameňoch v meste Nitra, 2017

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“
Pridané: 10.05.2017 07:45
SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“
10. máj 2017 SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM K ZDRAVIU“

Tu nájdete Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Pridané: 25.4.2017 12:05
Importovaný pípad osýpok v SR
Hlavný hygienik SR: Evidujeme jeden importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom. Boli prijaté všetky opatrenia pre zabránenie šírenia osýpok v Slovenskej republike

Tu nájdete Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Pridané: 21.4.2017 12:45
Aktuálna situácia vo výskyte osýpok
Aký je skutočný výskyt osýpok v Európe? Hrozí výskyt osýpok aj u nás?

Tu nájdete informácie o Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
Pridané: 21.4.2017 09:45
DOTAZNÍK – Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.

Dotazníkový prieskum

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Pridané: 05.04.2017 09:05
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2017

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 27.03.2017 14:07
Svetový deň vody - vyhodnotenie
Prehľad aktivít RÚVZ so sídlom v Nitre pri príležitosti Svetového dňa vody 2017

Tu nájdete Odporúčanie hlavného hygienika SR
Pridané: 23.3.2017 12:15
Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie
Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie, boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení. V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu. Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

Tu nájdete SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 20. marec 2017
Pridané: 10.03.2017 14:45
SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA
SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 20. marec 2017

Tu nájdete súťaž Týždeň mozgu  13. – 19. marec 2017
Pridané: 10.03.2017 15:45
Týždeň mozgu 13. – 19. marec 2017
V dňoch od 13. – 19.marca 2017 bude prebiehať medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Týždeň mozgu je súčasťou BrainAwarenessWeek (BAW) – celosvetovej kampane na zvýšenie povedomia verejnosti o úspechoch a prínosoch výskumu mozgu.

Tu nájdete súťaž VYZVI SRDCE K POHYBU
Pridané: 10.03.2017 7:35
VYZVI SRDCE K POHYBU 2017
Kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Pod týmto názvom sa nesie celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Slovenska. V roku 2017 sa realizuje jej 7.ročník, ktorý organizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (ďalej len RÚVZ) pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO.

Tu nájdete Svetový deň vody
Pridané: 10.03.2017 10:07
Svetový deň vody
Svetový deň vody 22.3.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude 22.marca 2017 t.j.stredu v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Tu nájdete odporúčania Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Pridané: 20.02.2017 10:07
Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

Tu nájdete odporúčania o poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti
Pridané: 17.02.2017 08:07
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.

Tu nájdete informácie Vtáčia chrípka
Pridané: 13.02.2017 10:20
Vtáčia chrípka
PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) - MANUÁL

Tu nájdete informácie Stopové látky v pitnej vode
Pridané: 09.02.2017 09:20
Stopové látky v pitnej vode
Stopové látky v pitnej vode

Tu nájdete informácie Svetový deň proti rakovine
Pridané: 02.02.2017 14:05
Svetový deň proti rakovine
Svetový deň proti rakovine 4. február