RÚVZ Nitra,Štefánikova 58,949 63 Nitra,Tel:037/6560411,Fax:037/6560457, ©2011 RÚVZ Nitra