Svetový deň Alzheimerovej choroby

21.september

  Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby si každoročne pripomíname 21.septembra. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tejto závažnej chorobe, ktorá spôsobuje postupný pokles kognitívnych funkcií – myslenia, pamäti, úsudku. Z dôvodu globálneho nárastu počtu postihnutých však tomuto ochoreniu a postihnutým patrí nielen celý mesiac september, ale celý rok.

MOTTOM pre rok 2017 je „Prevencia je zábavnejšia ako demencia !“

         Toto neurodegeneratívne ochorenie mozgu zbavuje človeka schopnosti pamätať si, myslieť, poznať blízkych tým, že dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Choroba môže trvať niekedy až 20 rokov. Začína sa pomaly, bez fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. Spočiatku ide o poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku), zhoršovanie krátkodobej pamäti, neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti, stratu orientácie v priestore, blúdenie, zlý časový odhad, zmätenosť či problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa. Neskôr nastáva zhoršovanie dlhodobej pamäte, problémy s hygienou, obliekaním, jedlom, nespoznávanie známych osôb, celkový úpadok osobnosti a závislosť na pomoci iných osôb. Príčiny Alzheimerovej choroby nie sú zatiaľ celkom objasnené. Problém tejto choroby spočíva nielen v jej úspešnej liečbe, ale hlavne v úspešnej prevencii, ktorá je často zanedbávaná. Často sa pozabúda, že táto choroba je nielen o senioroch, ale aj o poznatkoch mladších generácií, pre ktorých je dôležitá znalosť efektívnej prevencie.

Myslíte si, že sa Vás ALZHEIMER netýka ?

Zabudnite na to !

Čo škodí Vášmu mozgu:

-          Zvýšený cholesterol a vysoký krvný tlak

-          Sladké jedlá a nápoje, cukrovinky, cukor, tučné mäso,

-          Negatívne myšlienky, zlosť, žiarlivosť, strata zmyslu života

-          Podváha BMI menej ako 18,5

-          Vynechanie raňajok a prejedanie

-          Nečinnosť , pasívna zábava

Príklady faktorov podporujúcich vznik Alzheimerovej choroby

-          Citová osamelosť, izolácia od ľudí

-          Život bez zmien, radosti, priateľov

-          Dlhodobá nespokojnosť, úzkosť

-          Alkohol, fajčenie

-          Obezita. BMI viac ako 30

-          Menej ako 6 hodín spánku

Kedy budú Vianoce ?,To je košeľa ? ...,Ako sa oblieka ? ...,Kto mi schoval okuliare do chladničky ?Kto ste ? Moja dcéra ? Ja Vás nepoznám !Na čo sa používa hrebeň ? Na čo sú nožničky ?

 

NENECHAJTE SVOJ MOZOG NEČINNÝ !!!

Čo prospieva Vášmu mozgu ?

-          Kontrola krvného tlaku a cholesterolu u lekára aspoň jedenkrát za dva roky

-          Nadväzovanie nových spoločenských vzťahov

-          Gingkobiloba, ryby, orechy, strukoviny, avokádo, káva, čokoláda s viac ako 70 % kakaom

-          Aktívne záľuby

-           Kontakt s priateľmi a rodinou

-          Štúdium cudzích jazykov, celoživotné vzdelávanie

Prípady prevencie Alzheimerovej choroby

-          Spánok aspoň 6 hodín denne

-          Čítanie kníh, lúštenie krížoviek, hry,

-          Aktívny pohyb najmenej 30 minút denne

-          Hra na hudobné nástroje, počúvanie hudby, návšteva divadiel a kina

-          Telesná a duševná realaxácia

Spracovalo: oddelenie výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Nitre

 

Zdroj:http://www.szu.cz/21-zari-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby

https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-alzheimers-day-2017/

 

Novinky