Základná poradňa zdravia

          Základná poradňa zdravia je určená  pre všetkých obyvateľov okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie.Činnosť Poradne zdravia sa zameriava na znižovanie a ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov najmä srdcovo-cievnych  ochorení (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových prostredníctvom základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.

 Poskytuje spektrum vyšetrení, ktoré orientačne určia hladinu individuálneho rizika klienta:

a)      Anamnestické vyšetrenie

b)      Antropometrické vyšetrenie

-          Výška – váha s následným určením BMI (index telesnej hmotnosti)

-          Obvod pása a obvod bokov  s následným určením WHR (index centrálnej obezity)

-          % telesného tuku

-          Hladina viscerálneho tuku

-          Kostrové svalstvo v percentách

c)       Somatické vyšetrenie

-          tlak krvi, pulz

d)      Biochemické vyšetrenia z kapilárnej krvi

-          celkový cholesterol

-          glukóza

-          triglyceridy

-          HDL cholesterol

-          LDL cholesterol

e)       Vyšetrenie Smokerlyzérom– určenie percenta oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu  u fajčiarov

Na základe týchto vyšetrení sa orientačne určí hladina individuálneho rizika klienta podľa počítačového programu „Test zdravé srdce“

Ich analýza umožní odporúčať optimálne zmeny:

 • vo výžive,
 • vo fajčiarskych návykoch,
 • vo fyzickej aktivite,
 • v zvládaní stresu a pod.

V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára alebo návšteva špecializovaných poradní, a to:

 • poradňa zdravej výživy,
 • poradňa na odvykanie od fajčenia,
 • poradňa na prevenciu HIV/AIDS,
 • poradňa zdravia pre deti a mládež,
 • poradňa na ochranu a podporu zdravia pri práci
 • poradňa environmentálneho zdravia.

Aby nedošlo ku skresleniu výsledkov vyšetrenie sa vykonáva nalačno, preto doporučujeme dodržať tieto rady:

 • na odber krvi je potrebné prísť nalačno,
 • dovolené je piť dostatok vody,
 • ak klient užíva lieky, musí ich zapiť len čistou vodou,
 • večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.

Do základnej poradne sa môžete objednávať telefonickyv pracovných dňoch (pondelok, streda, štvrtok) v čase od 8,00  do 10,30  hod. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra na telefónnom čísle:                                                                                037 / 6 560 479 (ambulancia)

Poradenstvo a vyšetrenie je bezplatné.

 

 

 

 

Novinky