Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

9. september 2019

„Ak si tehotná, nepi! Ak piješ, nebuď tehotná!“ – Eva Carner

autumn

       Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme pomáha zvyšovať informovanosť o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva.
Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999. Tento deň bol zvolený na  deviaty deň deviateho mesiaca v roku preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržiavať alkoholu.

      Na Slovensku je alkohol najčastejšie užívanou návykovou látkou. Podľa štatistík sa u nás skonzumuje až 10 litrov alkoholu na jedného obyvateľa ročne, vrátane malých detí (6). Konzumácia alkoholu je u nás rozšírená najmä u 20- až 35-ročných žien s nižšou sociálnou úrovňou, ktoré fajčia, sú osamelé a majú viacero detí. Najčastejšími príčinami pitia sú okrem partnerských a existenčných problémov najmä depresie, stavy úzkosti, nízke sebavedomie, nezamestnanosť a pod. Alarmujúce dôsledky užívania alkoholu v EÚ dokumentuje skutočnosť, že 6 – 12% detí žije v rodinách, ktoré majú problém s alkoholom. Následkami alkoholizmu trpí 60 000 novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a 16% zneužívaných a zanedbávaných detí (6, 7).

 

Fetálny alkoholový syndróm

         (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu tehotnou ženou. Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku.

          Ako spracováva alkohol plod a ako matka -  Alkohol prechádza placentou a krvným obehom sa dostáva do plodu a ku všetkým vyvíjajúcim sa orgánom. Koncentrácia alkoholu v krvi plodu je preto rovnaká ako v krvi matky.  Plod nemá vyvinuté enzymatické systémy na spracovanie alkoholu, je nezrelý, preto nedokáže odbúrať alkohol tak ako matka. Vysoké hodnoty alkoholu pretrvávajú v krvi plodu viac ako 24 hodín.

          Bezpečné množstvo alkoholu v tehotenstve - Doteraz nebolo potvrdená,  čo je bezpečná hladina alkoholu počas tehotenstva. Výskumy ukázali, že častá konzmumácia aj malého množstva alkoholu môže byť pre plod nebezpečná.

 

Účinok alkoholu na plod v jednotlivých obdobia tehotenstva

I. Trimester

 • potrat
 • poškodenie orgánov (chybný vývoj)
 • najviac citlivý je mozog (nezvratná strata buniek)

II. Trimester

 • potrat (spojené nielen s alkoholom, ale aj celkovo zlou životosprávou)

 

III. Trimester

 • spomaľuje rast plodu

 

Príznaky FAS

Rast dieťaťa:

 • zaostávanie rastu (podvýživa matky – plodu)

Funkcia CNS (mozgu):

 • mentálna retardácia
 • abstinenčné príznaky
 • slabý sací reflex
 • zvýšená dráždivosť
 • poruchy spánku
 • spomalenie vývoja
 • poruchy sústredenia
 • problémy s učením
 • poruchy správania
 • nižšie IQ (špeciálne školy)
 • poruchy intelektu

Telesné zmeny:

 • malá hlava
 • úzke očné štrbiny
 • plochá stredná časť tváre
 • nízky chrbát nosa
 • nosovo – perový priestor hladký (chýba nasolabiálna ryha)
 • nos tvar zástrčky
 • rázštep pery a podnebia
 • úzka horná pera
 • neobvykle tvarované uši
 • poškodenie zraku a sluchu
 • ušné infekcie
 • problémy so svalovým tonusom
 • obmedzenie pohyblivosti kĺbov
 • vrodené srdcové chyby

http://www.fascentrum.sk/stranka/wp-content/uploads/2019/05/no-image.png

Obr. 1: Dieťa s príznakmi FAS

 

 

Sociálne problémy pri FAS:

 • problémy v škole
 • problémy s ostatnými spolužiakmi
 • zlá sociálna prispôsobivosť
 • problémy prispôsobiť sa zmene alebo prepínať z jednej úlohy na druhú
 • problémy so správaním a sebaovládaním
 • ťažkosti s vnímaním času
 • problémy s plánovaním alebo prácou smerujúcou k nejakému cieľu

 

Liečba FAS:

 • v zásade len symptomatická – neexistuje žiadna špecifická, kauzálna terapia, poruchy, ktoré vznikli počas vývoja plodu sú trvalé a nezvratné
 • tím, ktorý sa skladá zo špeciálneho pedagóga, logopéda, terapeuta telesnej a pracovnej terapie a psychológa, ktorí môžu pomôcť s chôdzou, rozprávaním a sociálnymi zručnosťami, vhodný je odklad povinnej školskej dochádzky
 • lieky na niektoré príznaky
 • liečba alkoholizmu matky – následné lepšie rodičovstvo a predchádzanie rizikám v ďalšom tehotenstve

 

Rizikové faktory:

 • neplánované tehotenstvo
 • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase
 • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu
 • nízky vek matky
 • nízky socio–ekonomický status

 

PREVENCIA

Ako predísť FAS - odporúčania:

 • Nepite alkohol, ak sa pokúšate otehotnieť. Ak ste s pitím alkoholu ešte neprestali, prestaňte tak rýchlo, ako je len možné, dokonca aj v prípade, že si myslíte, že tehotná nie ste. Nikdy nie je neskoro s pitím alkoholu prestať, ale čím skôr prestanete, tým lepšie pre vaše dieťa.
 • Vyhýbajte sa pitiu alkoholu v priebehu celého tehotenstva. Syndrómu sa dá úplne predísť, ak žena počas tehotenstva nekonzumuje alkohol.
 • Zvážte vzdanie sa alkoholu počas vášho fertilného obdobia, ak ste sexuálne aktívna a máte nechránený sex. Mnoho tehotenstiev je neplánovaných a poškodenia plodu sa môže objaviť v prvých týždňoch tehotenstva.
 • Ak máte problém s alkoholom, nechajte si pomôcť pred tým, než budete tehotná. Zvážte profesionálnu pomoc, ktorá vám pomôže určiť mieru závislosti na alkohole a vypracovať plán liečby.

 

„Každý deň by mal byť medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.“ – Teresa Kellerman

 

 

 

Spracovalo

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ so sídlom v Nitre

6.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky