EURÓPSKYDEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA 12.september 2017

Deň ústneho zdravia znamená upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Od roku 1990 je 12. september Deň ústneho zdravia na počesť dňa narodenia zakladateľa FDI profesora Edouarda Charlesa Godona. Prof. Godon (1854 - 1923) sa narodil a pôsobil v Paríži ako profesor zubného lekárstva, bol čestným viceprezidentom a prezidentom mnohých medzinárodných kongresov v zubnom lekárstve. Odvtedy sa FDI (Svetová federácia zubných lekárov) stala hlavným reprezentantom viac ako jedeného milióna zubných lekárov na svete, vyvíja zdravotnú politiku a kontinuálne vzdelávacie programy; podporuje globálne aktivity orálneho zdravia; podporuje stavovské organizácie členských krajín; spolupracuje s Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO).

Do roku 2012 vrátane, bol 12. september Svetovým dňom ústneho zdravia. Následne na úrovni FDI členovia odhlasovali, že Svetovým dňom ústneho zdravia sa stane 20. marec a pre Európsky deň ústneho zdravia zostáva tradičný 12. september. SZO v spolupráci s FDI každoročne orientuje pozornosť odborníkov a aj laickej verejnosti na dôležité oblasti, ktoré formujú ústne zdravie a jeho väzby na celkové zdravie.

Zubný kaz je masovým, chronickým ochorením súčasnej populácie. Na Slovensku trpí chorobami zubov a ďasien 80 – 90 % obyvateľstva.  Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, napriek tomu si ľudia často neuvedomujú závažné ochorenia, ktoré súvisia so zubným kazom alebo parodontom (závesným aparátom zuba). Najčastejším rizikom je infekcia s ohniskom v chrupe, jeho okolí či v ústnej dutine, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám. Tento proces môže vplývať napríklad na srdcovocievne ochorenia, zápaly obličiek, ochorenia kĺbov, zápaly nervov, rizikové tehotenstvo, ochorenia tráviaceho traktu, zhoršenie stavu pri ochorení na diabetes mellitus, nehovoriac o estetickom a psychickom probléme zo straty zubov. Väčšine problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné predchádzať pravidelnou ústnou hygienou, zníženým príjmom cukru v potrave a v nápojoch a pravidelnými preventívnymi prehliadkami.

Je potrebné si  uvedomiť, že prevencia je omnoho lacnejšia ako liečba ochorení ústnej dutiny a nepodceňovať jej význam. Dokonale vykonávanou ústnou hygienou, správnou výživou a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára dokážeme redukovať baktérie prítomné v ústnej dutine. Rozhodne by tak nevznikli zápalové komplikácie neliečeného zubného kazu spojené s hnisaním a opuchmi alebo hnisavá parodontitída, kde je antibiotikum indikované.

Zamyslime sa preto všetci 12. septembra nad svojím ústnym zdravím a dajme si reálne ciele, čo pre seba a najmä svoje deti môžeme urobiť čo najskôr. Oplatí sa to pre zdravý úsmev, zdravé telo a ušetrené financie. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného oddelenie výchovy k zdraviu  RÚVZ Nitra realizuje  edukáciu detí materských a základných škôl z Nitrianskeho regiónu (okres Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce)  o význame ústnej hygieny s praktickým nácvikom čistenia zubov a o správnej výžive.  V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:

Regionálny úrad verejného zdravia so sídlom v Nitre

Oddelenie výchovy k zdraviu

Štefánikova 58

949 63 Nitra

Tel: 037/ 6560 425

Email: nr.podporazdravia@uvzsr.sk

 

Zdroj:

 Európsky deň ústneho zdravia, Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. [online]. Dostupné na www: <http://www.skzl.sk/aktuality/2896-12-september-europsky-den-ustneho-zdravia-2> [cit.2017-09-12]

Novinky