Novinky
Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 26.5.2016 08:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 20. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 20.2016 10:53
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 20. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni bez tabaku
Pridané: 19.4.2016 13:56
31.5.2016 Svetový deň bez tabaku
Informácia o svetovom bez zabaku 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 19.5.2016 12:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 19.kal.týždni 2016.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 13.5.2016 10:51
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 13.5.2016 09:53
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 19. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.5.2016 08:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 18.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 6.5.2016 10:13
Svetový deň pohybu
Informácia o svetovom dni pohybu 10.máj 2016

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 6.5.2016 09:45
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 18. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.


Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 5.5.2016 09:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 17.kal.týždni 2016.


Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 2.5.2016 09:19
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 16.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 29.4.2016 13:50
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 17. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016
Pridané: 22.04.2016 09:55
Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 20.4.2016 13:49
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 15.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 15.4.2016 10:42
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 15. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 1.4.2016 13:26
7.4.2016 Svetový deň zdravia
Informácia o svetovom dni zdravia 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.3.2016 9:06
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 24.3.2016 11:00
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 12. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Pridané: 17.3.2016 11:00
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Tu nájdete informácie o TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Pridané: 11.3.2016 8:45
TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Už po deviaty krát od 10. do 16. marca si aj na Slovensku pripomíname celosvetovo organizovanú akciu „Týždeň mozgu“. Týždeň mozgu v rámci Slovenska organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.3.2016 13:39
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 9.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni vody
Pridané: 9.3.2016 08:26
Svetový deň vody
Informácia o svetovom dni vody 2016

Tu nájdete informácie Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Pridané: 1.3.2016 08:55
Usmernenie hlavného hygienika SR
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika

Tu nájdete informácie o Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi
Pridané: 29.02.2016 08:35
Prípis HH SR
Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi

Tu nájdete informácie o Svetový deň boja proti rakovine  4. február 2016
Pridané: 29.01.2016 8:45
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 8.12.2015 10:07
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 7.12. 2015 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zaslaná informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR ( ďalej ÚVZ SR) o nevyhovejúcom výrobku HS Majonéza. ÚVZ SR bola informácia zaslaná Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RSFF) z Českej republiky
Novinky