Novinky
Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 12.2.2019 12:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 8.2.2019 13:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 6. kal. týždeň 2019. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete nové povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
Pridané: 16.1.2019 09:14
!!!! OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 !!!!!
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 10.1.2019 8:58
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 28.12.2018 09:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 52. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie Verejná vyhláška
Pridané: 21.12.2018 8:41
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia zamestnancov SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. Na Priehon 322/50, Nitra
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.12.2018 08:39
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 51. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete informácie   osýpky
Pridané: 12.12.2018 09:28
Osýpky
Osýpky sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa ľahko šíri medzi neočkovanými ľuďmi. Infekčnosť ochorenia je veľmi vysoká, každý kto sa stretne s vírusom osýpok a nemá proti nim vytvorené protilátky ochorie. Protilátky môžeme získať buď prekonaním ochorenia alebo očkovaním.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 11.12.2018 10:08
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 07.12.2018 08:49
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 49. kal. týždeň 2018. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.
Novinky