Novinky
Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 21.10.2016 12:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 42. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 14.10.2016 10:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 41. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 14.10.2016 10:20
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 40. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Pridané: 10.10.2016 14:48
DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
10. OKTÓBER DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Tu nájdete aktuálnu informáciu OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pridané: 10.10.2016 14:38
Medzinárodný deň starších 1.október
OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 10.10.2016 07:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 40. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni srdca
Pridané: 06.10.2016 11:38
Záverečná správa z podujatia „DEŇ SRDCA“.
Záverečná správa z podujatia „DEŇ SRDCA“.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 6.10.2016 10:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 39. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 3.10.2016 08:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 39. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 3.10.2016 07:55
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 38. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 3.10.2016 07:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 37. kal.týždni 2016.

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.9.2016 13:01
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 23.9.2016 11:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 38. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni srdca
Pridané: 23.09.2016 08:38
Informácia o svetovom dni srdca 29.september 2016
10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 19.9.2016 07:51
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 36. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu situáciu akútných respiračných ochorení v Nitrianskom kraji
Pridané: 16.9.2016 11:27
Aktuálna situácia ARO (akútne respiračné ochorenia)
Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte ARO a chrípky za 37. kal. týždeň 2016. Žiadame lekárov o pravidelné hlásenie akútných respiračných ochorení a chrípky každý štvrtok do 14. hodiny.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 12.8.2016 07:21
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 35. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni prevencie samovrážd
Pridané: 08.09.2016 10:38
Informácia o svetovom dni prevencie samovrážd 10.september 2016
Svetový deň prevencie samovrážd 10.september 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016
Pridané: 08.09.06.2016 10:30
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016.
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) 9.september 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september 2016
Pridané: 08.09.2016 10:20
Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september 2016.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete aktuálnu informáciu ako sa chrániť pred letnými horúčavami
Pridané: 30.06.2016 08:38
Informácia ako sa chrániť pred letnými horúčavami.
Ako sa chrániť pred letnými horúčavami

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu
Pridané: 27.06.2016 08:56
Informácia o pripravenosti na letnú turistickú sezónu.
Informácia o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu v roku 2016 v okrese Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 22.06.2016 14:56
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 24. kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o pre cestovatelov
Pridané: 22.6.2016 14:11
Užitočné informácie pre cestovateľov
Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni bez drog
Pridané: 21.6.2016 14:11
26. jún 2016 - SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A NELEGÁLNEMU OBCHODOVANIU S NIMI
V roku 1987 bol 26. jún vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu dlhodobo vedie medzinárodnú kampaň na zvýšenie vedomia si vážnosti nelegálnych drog pre spoločnosť ako celok a osobitne pre mladých ľudí.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni bez tabaku
Pridané: 19.4.2016 13:56
31.5.2016 Svetový deň bez tabaku
Informácia o svetovom bez zabaku 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 6.5.2016 10:13
Svetový deň pohybu
Informácia o svetovom dni pohybu 10.máj 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 5.5.2016 09:31
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 17.kal.týždni 2016.

Tu nájdete Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016
Pridané: 22.04.2016 09:55
Európsky imunizačný týždeň (EIW)
Európsky imunizačný týždeň (EIW) v termíne od 24.4 2016 do 30. 4. 2016

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni zdravia
Pridané: 1.4.2016 13:26
7.4.2016 Svetový deň zdravia
Informácia o svetovom dni zdravia 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných výrobkoch
Pridané: 30.3.2016 9:06
Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.

Tu nájdete Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Pridané: 17.3.2016 11:00
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Tu nájdete informácie o TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Pridané: 11.3.2016 8:45
TÝŽDEŇ MOZGU 14.3. – 20.3.2016
Už po deviaty krát od 10. do 16. marca si aj na Slovensku pripomíname celosvetovo organizovanú akciu „Týždeň mozgu“. Týždeň mozgu v rámci Slovenska organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o peľovej situácii v meste Nitra
Pridané: 10.3.2016 13:39
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra.
Informácia o peľovej situácii v meste Nitra v 9.kal.týždni 2016.

Tu nájdete aktuálnu informáciu o svetovom dni vody
Pridané: 9.3.2016 08:26
Svetový deň vody
Informácia o svetovom dni vody 2016

Tu nájdete informácie Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Pridané: 1.3.2016 08:55
Usmernenie hlavného hygienika SR
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika

Tu nájdete informácie o Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi
Pridané: 29.02.2016 08:35
Prípis HH SR
Vydávanie potvrdení o spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi

Tu nájdete informácie o Svetový deň boja proti rakovine  4. február 2016
Pridané: 29.01.2016 8:45
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016
Svetový deň boja proti rakovine 4. február 2016

Tu nájdete informácie o nebezpečných potravinárskych výrobkoch
Pridané: 8.12.2015 10:07
Rýchly výstražným systémom pre potraviny a krmivá
Dňa 7.12. 2015 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zaslaná informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR ( ďalej ÚVZ SR) o nevyhovejúcom výrobku HS Majonéza. ÚVZ SR bola informácia zaslaná Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RSFF) z Českej republiky
Novinky